Plan Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej
Oznaczenia:  Z. - Zakład,  Prac. - Pracownia, Lab. - Laboratorium, Cen. - Centrum
Zakłady naukowe: Z.1- Fizyki Układów Złożonych, Z.II- Optyki, Z.III- Półprzewodników, Z.IV- Joniki Ciała Stałego, Z.V- Badań Strukturalnych, Z.VI- Technologii Ciała Stałego, Z.VII- Fizyki Jądrowej, Z.VIII- Optyki Nieliniowej
Parter
1 Z.VI, Prac. Spektroskopii Mössbauerowskiej
2 Z.VII, Prac. Spektroskopii Mössbauerowskiej i Badań Magnetycznych
3  a) Z.V,- Lab. Spektroskopii Ramanowskiej,
b) Z.VIII - Lab. Technik Femtosekundowych
4 Z.III - Lab. Optycznych Badań Półprzewodników
5 Z.II - Laboratorium Informatyki Optycznej
6,7 Z.I (Fizyki Układów Złożonych)
8 Z.II - Lab. Optyki Światłowodowej
9,10 Z.II - Lab. Informatyki Optycznej
11 Pokój pomocniczy
12 Z.V - a) Prac. Metod Rezonansowych
b) - Prac. Badań Strukturalnych
13 Z.V - Prac. Ciekłych Kryształów
14 Z.V - Prac. Dyfraktometrii Rentgenowskiej
17 Warsztat mechaniczny
18 Z.VI, Lab. Wysokich Ciśnień i Lab. Optyki
19 Z.V - Prac. Dyfraktometrii Rentgenowskiej
I. Piętro
101 Z.I - Fizyki Układów Złożonych
103 Z.V - Badań Strukturalnych
110 Sala seminaryjna
111 Sala wykładowa
112 Audytorium Fizyki - sala przygotowawcza
113 Sala wykładowa
115-
117
Z.VII - Prac. Reakcji Ciężkich Jonów
119 Z.II - Lab. Optoelektroniki
126 Z.II - Prac. Optyki Światłowodowej
127 Z.VI - Prac. Optyki Molekularnej
128 Pokój konferencyjny
129 Sekretariat, gabinet Dziekana
130 Dziekanat i gabinety Prodziekanów
131-135  Dział Ekonomiczno-Finansowy
137-140 Z.VIII (Optyki Nieliniowej)
   
II. Piętro
201-
205
Centralne Laboratorium Fizyczne (Fizyka I.)
223 Z.VII - Prac. Reakcji Ciężkich Jonów
224 Wydziałowy Serwer Komputerowy
225 Lab. Elektroniczne i Komputerowe
226 Z.VII - Prac. Struktury Jądra Atomowego
227 Biblioteka
228 Pokój komputerowy
229
230
Laboratorium Fizyki II
231
232
Pracownia Komputerowa
III. Piętro
301 Z.II
306
308
Koło Naukowe Fizyków
309 Sala wykładowa
310 Z.VI - Prac. Dynamiki Nieliniowej Układów Złożonych
312 Z.V 
313 Samorząd Wydziału Fizyki
314 Z.VI 
315 Z.VII, Prac. Reakcji Ciężkich Jonów