Kronika wydarzeń
 
Czas Miejsce  Zdarzenie Szczegóły
   

2011

 
7-10.12.2011 Wydz. Fizyki PW, Warszawa XII GDRE Workshop "Heavy Ions at Relativistic Energies"   WWW
 9.11.2011, 23.11.2011 Warszawa, Ciechanów

Konferencja w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Warszawie i Ciechanowie, referat:  "Maria Skłodowska-Curie - wczoraj i dziś"

  WWW
referat
 22.10.2011 PJWSTK, Warszawa  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, wykład: "LHC - Large Hadron Collider - wyzwanie dla fizyki i dla techniki"   WWW
wykład
 29.08.2011 Nadarzyn  XLVII Szkoła Matematyki Poglądowej, wykład:  "LHC - klucz do odpowiedzi na pytanie: Co w przyrodzie jest największe, a co najmniejsze?"   wykład
 14-23.07.2011 CERN, Genewa  ALICE-week oraz organizacja 3-miesiecznych staży naszych studentów i doktorantów w CERN,  uczestniczą w nich: ŁG, MJ, MSz, MP, KS, RS   WWW, foto-galeria
 3-13.07.2011 SUBATECH, Nantes (France) XI GDRE Workshop  "Heavy Ions at Relativistic Energies", uczestniczą: LK, JP, KP, KSz, MSz, DW,referat: "Pion femtoscopy from ALICE"   WWW
referat
foto-galeria
 17.06.2011  Warszawa, Urząd Patentowy Spotkanie: "Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazków -  100-lecie II nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie", referat: "Maria Skłodowska-Curie - 100 lat później" wykład 
 14.06.2011 Politechnika Warszawska Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych, wykład:  "LHC - czyli Big-Bang w laboratorium"   WWW ,
wykład
 9.06.2011 Politechnika Warszawska Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku: "LHC - Wielki Zderzacz Hadronów - jak działa i czego poszukuje?" wykład 
 24.05.2011 Skwer Marii S-C, ul. Wawelska Uroczystości związane z rokiem Marii Skłodowskiej -Curie (skwer przy Instytucie Onkologii), zgłaszam do "Towarzystwa M S-C w hołdzie" propozycje dotyczące upamiętnienia tego miejsca ==> propozycje
 24.05.2011 Politechnika Warszawska 1 st International Nuclear Energy Congress, referat:  "Maria Skłodowska-Curie na przełomie wieków"   WWW
referat 
 17.01.2011 Wydz. Fizyki UW Referat na seminarium  Zakładu Teorii Oddziaływań i Cząstek Fundamentalnych na Wydziale Fizyki UW "Pierwsze rezultaty z eksperymentu ALICE na LHC w CERN" referat 
   

2010

 
 7-12.11.2010  CERN, Genewa ALICE-week, uczestniczy: JP   WWW
 26-29.10.2010 Warszawa Wizyta Prof. V. Kekelidze (Dyrektora Laboratorium Fizyki Wysokich Energii w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej )  na Politechnice Warszawskiej   WWW
 20-23.10.2010 Warszawa III Szkoła Energetyki Jądrowej, Gdańsk, uczestniczy 22 studentów i dwóch pracowników z Wydz. Fizyki PW WWW 
 14-18.09.2010 Kijów WPCF - VI-th International Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy", uczestniczą: MG,JP,MZ,HZ(via EVO)  
 22-28.08.2010 Dubna CPOD - "6-th International Workshop on Critical Point and Onset of Deconfinement", uczestnicza: TCz,PB,MM,JP  
 29.06-3.07.2010  CERN, Genewa Wizyta delegacji PW w CERN,
członkowie delegacji:
  • Prof. Tadeusz Kulik - prorektor PW ds Nauki,
  • Prof. Franciszek Krok - prorektor PW ds Studiów,
  • Prof. Rajmund Bacewicz - Dziekan Wydziału Fizyki PW
 
 7-9.07.2010 Warszawa "STAR Regional Meeting - Heavy Quark Production and Correlations"  Wydz. Fizyki PW, uczestniczy cały zespół HIRG  
 29.06-3.07.2010  CERN, Genewa ALICE-week, uczestniczą: PD,LG,MG,MJ,AK,JP,DW  
 7-23.06.2010 EMN, Nantes GDRE - "Workshop of European Research Group on Relativistic Heavy Ion Physics" w Lab. SUBATECH, Ecole des Mines de Nantes; uczestniczą: MG,PO,JP,DW  
   

2009

 
 3-5.11.2009 Warszawa II Szkoła Energetyki Jądrowej, ul. Czackiego, NOT, uczestniczy 30 studentów z Wydz. Fizyki PW WWW
 24.10.2009 Warszawa Uniwersytet Dzieci, wykład: "Co się wydobywa z wnętrza atomów"  
 6-11.09.2009 Kraków "Zjazd Fizyków Polskich", referat: "Zderzenia Ciężkich Jonów - Korelacje i Fluktuacje"   WWW
 6-19.07.2009 EMN,Nantes "Workshop of European Research Group on Relativistic Heavy Ion Physics" w Lab. SUBATECH, Ecole des Mines de Nantes; uczestniczą: JP,KK,RS,PO,WB  
 29.06-3.07.2009  CERN, Genewa ALICE-week, uczestniczą: JP,RS,KK,ŁG,MJ,LK,PO  
 9-17.05.2009 UMCS, Lublin Multimedialna i interaktywna wystawa "Wielki Zderzacz Hadronów LHC - jak to działa" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Główny organizator: Prof. Mieczysław Budzyński  WWW
 30.03-4.04.2009  Knoxville, USA Konferencja "Quark Matter'2009", Knoxville, USA; z WFPW uczestniczą: WP,KG,MZ,JP,MSz,DK WWW
24-28.04.2009 Brookhaven,  USA Spotkanie kolaboracji STAR w Brookhaven National Laboratory; uczestniczą: DK,BT,PW,MZ,JP  
3-8.02.2009 Tarnów Multimedialna i interaktywna wystawa "Wielki Zderzacz Hadronów LHC - jak to działa" w Tarnowie, Organizatorzy: Prof. Jan Skrabacz i Dyrektor III Liceum Jerzy Skalski WWW 
10.01.2009 Radom  Spotkanie w uczniami w Radomiu, Referat o LHC,  Pokazy z Fizyki - przygotowane i prezentowane przez uczniów. Organizatorzy: Prof. Marek Golka i pani Dyrektor Zofia Kukla  
   

2008

 
 15-23.10  Wydział Fizyki PW Multimedialna i interaktywna wystawa "Wielki Zderzacz Hadronów LHC - jak to działa" na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej  WWW
 5-10.05  CERN, Genewa Pobyt w CERN, "Soft-Physics" Meeting + "Off-line" Training dl studentów: MB,MK,MM,PO  
 21-22.04 Warszawa, NOT, ul. Czackiego Sympozjum na temat LHC z udziałem obecnego i przyszłego DG  
 15.04 Warszawa,
Gimnazjum Nr 83
Wykład mój dla uczniów Gimnazjum pt. "Blaski i cienie promieniotwórczosci"  
11.04 Kraków, AGH Wizyta u Prof. M. Radwańskiej na AGH w sprawach specjalności/kierunku "Fizyka Medyczna"  
10.04 Warszawa, PW, Wydział Fizyki Wykład mój "Fizyka i jej rola w nauce i technice" organizowany przez miesięcznik "Perspektywy"  
31.03-5.04 CERN, Genewa  ALICE-week - współpraca w zakresie femtoskopii + LHC w Polsce   
   

2007

 
 15.12.2007 Warszawa, PW, Wydział Fizyki Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Fizyki  
 23.11.2007 Kraków, IFJ PAN Uroczystości z okazji 100-letniej rocznicy urodzin Profesora Mariana Mięsowicza  
 15.10.2007 Warszawa, PW, Wydział Fizyki Dzień Politechniki Warszawskiej - Uroczyste posiedzenie Senatu PW w Auli Wydziału Fizyki  
 1.10.2007 Warszawa, PW Inauguracja nowego Roku Akademickiego na Politechnice Warszawskiej, w tym - na Wydziale Fizyki  
 wrzesień, 2007 Warszawa,WF+ Muzeum MSC 22.09 - Festiwal Nauki - "Jak to działa - Telefonia XXI wieku" (JG), wykład "Maria Skłodowska-Curie - 100 lat później" (JP)  
lipiec 2007
  1. CERN

  2. SUBATECH (Nantes)

  1.  (1-6).07 - ALICE-week, uczestniczą: WP, JP, M.Ch

  2. (9-28).07 - "Workshop" w Nantes, uczestniczą: WP,JP,HG + 6-ciu studentów: tematyka: "slow control" dla eksperymentu NA61, femtoskopia i J/Psi w ALICE i STAR, model Hydro

 
czerwiec 2007 CERN Prace przy detektorze T0, RK + 2-ch studentów  
(18-22).06. 2007 Kijów Relatibistic Nuclear Physics from Nuclotron to LHC energies  
(4-9).12. 2007 Kraków IV Polish Workshop on Relativistic Heavy Ion Collisions  
(26).05. 2007 Piknik Nauki Piknik Nauki, ("oblegany" kiosk Nr 8 Wydzialu Fizyki PW)  
(28).02. 2007 Sala Senatu PW Spotkanie w Sali Senatu PW, z udziałem Ministra Kurzydlowskiego, na temat synergii węglowo-jądrowej i wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych  
(19-24).02. 2007 Grybów Grybów Workshop of European Research Group on Ultra-relativistic Heavy Ion Physics  
   

2006

 
(23-26).10. 2006 St-Etienne Wizyta w Ecole des Mines de Saint Etienne  
(25-30).09. 2006 Catania, Sycylia Workshop of Soft Physics in Heavy Ion Collisions  
(27.06-21.07) 2006 SUBATECH Nantes  Workshop of European Research Group on Heavy Ion Physics, GDRE  
(20-25).06 2006 Bolonia ALICE-week  
(8-11).03. 2006 Dubna/Moskwa Workshop of European Research Group on Heavy Ion Physics  
   

2005

 
(4-9).12. 2005 Erice, Sycylia  " First ALICE Physics week" - poświecony programowi fizycznemu przyszłych pomiarów ALICE, których początek przewidziany jest na drugą połowę 2007 roku. Uczestniczę i wygłaszam refereat "HBT results at RHIC and future plans at ALICE"  
(14-18).11. 2005 CERN, Genewa  Zjazd Kolaboracji NA49; od nas uczestnioczą: WP, DK, M.Sł, MSz, referują, aktualny stan naszych prac  
(6-14).10. 2005 Frankfurt  " Workshop" we Frankfurcie na temat eksperymentu NA49, w skład którego weszła niedawno nasza grupa, uczestniczą: WP,JP,DK,M.Sł,MSz  
30. 09. 2005 Politechnika Warszawska  Inauguracja nowego roku akademickiego w PW; wygłaszam wykład inauguracyjny " Albert Einstein - 100 lat później" info(www)
(11-16).09 2005 Warszawa, Wydział Fizyki PW  XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich  - Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej; wygłaszam referat " Materia jądrowa w warunkach ekstremalnych" WWW
(30.08 - 6.09) 2005 Mazury - Piaski " XXIX Mazurian Lakes Conference on Physics" - od nas uczestniczą: KW i HG i MJ; referaty: KW(DEMON), HG (STAR)  WWW
(15-17).08 2005 Kromeriz, Rep. Czeska WPCF' 2005 -  " Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy" - spotkanie dedykowane korelacjom cząstek w zderzeniach ciężkich jonów; uczestniczą: HG, AK i JP; referaty mają: HG i AK, JP - prowadzi jedną z sesji  WWW
(4-9.08) 2005 Budapeszt "Quark Matter' 2005" -  największa z konferencji na temat  reakcji ciężkich jonów wysokich energii - od nas uczestniczą: TP,WP,JP,AK,HG,MJDK,MSz,M.Sl,TT; prezentujemy 7 plakatów, wiele z naszych wyników jest w referatach zbiorczych, JP jest w " Regional Advisory Committee" i prowadzi jedną z sesji. WWW
(27.07-1.08) 2005 Warszawa, Wydział Fizyki PW " STAR Collaboration Meeting", zjazd współpracy STAR organizowany przez nas w Warszawie, uczestniczyło ok. 100 osób, głównie z USA, uznany za jedno z najlepiej zorganizowanych spotkań kolaboracji (Brawo Tomek P. i współorganizatorzy!)  Zdjęć mnóstwo
(17.06-16.07) 2005 Nantes " Workshop", organizowany przez Barbarę E. w ramach GDRE uczestniczy duża grupa studentów, doktorantów i pracowników z WFPW + grupy z Dubnej, Moskwy i Kijowa  ... ale brak czasu
(13-16).06.2005 Utrecht " ALICE-week" w Utrechcie; uczestniczą: Wiktor P., Jan.P. Marek,Sz., Marcin Sł. , Daniel K. Tomasz T.; referaty: Daniel - Hydro, Jan - PPR (korelacje) ...na ich opracowanie
(2-8).04.2005 PW, Warszawa  2.04.2005, godz. 21:37; Śmierć Jana Pawła II - 5.04.05: spotkanie pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej i msza św. na stadionie Syrenki; uroczystości na placu Piłsudskiego; 8.04.05: transmisja z pogrzebu na ulicach Warszawy   foto-raport
   

2004

 
(20-22).12.2004 Warszawa - Wydział Fizyki PW "Workshop", organizowany przez Wiktora P. na temat Modeli Hydrodynamicznych i wizyta Prof. Yu.M Sinyukova oraz dr-a Pawła Tytarenko z Kijowa. Na zakończenie (22-go) odbył się zakładowy opłatek.   
(8-10).12.2004 Warszawa - Wydział Fizyki PW Obrona pracy doktorskiej mojego doktoranta Adama K. (9.12.2004) i wizyta prof. Mike'a Lisy z Ohio State University na naszym Wydziale.  
(1-3).12.2004 Budapest, KFKI  "4th BUDAPEST WINTER SCHOOL ON HEAVY ION PHYSICS" zorganizowana przez Tamasa Csorgo i współpracowników. Uczestniczę, wraz z trojka naszych doktorantów: Hania. G, Maciek. J, Tomek.T. Mam referat pt. "Quark Matter as seen by STAR at RHIC", pani Hania referuje "Nonidentical Particle Correlations in AuAu Collisions at STAR". Omówiliśmy szczegóły konferencji Quark Matter'2005. WWW

 

(3-10).11.2004 Warszawa - Wydział Fizyki PW Tydzień Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i Wystawa " Maria Skłodowska-Curie - Symbol i Pasja" na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uczestniczę w pracach komitetu organizacyjnego i mam referat dla nauczycieli na temat zastosowań promieniotwórczości. 7-go listopada odbywa sie ceremonia wręczenia nagród (50000euro) pięciu laureatom konkursu na najlepsze realizacje grantów MSC, w obecności laureata Nobla (prof. Thoff) i Ministra Kleibera.  WWW 
(15-17).10.2004 Akademia Świętokrzyska

Kielce

"International Workshop, Future of Nuclear Collisions at High Energies" organizowany przez Instytut Fizyki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Profs: St. Mrówczyński, W. Florkowski, M. Gaździcki i inni) Wśród zaproszonych wykładowców wielu Polaków z zagranicy: Barbara Erazmus, Grażyna Odyniec, Paweł Danielewicz, Jan Rafelski ... Nasza grupa reprezentowana przez 12 osób, od pracowników po studentow. Ja mialem referat " Particle correlations in Heavy Ion Collisions". W poniedzialek 18-go paźsziernika, Marek Gaździcki mial referat na seminarium Zakładu VII WFPW, na temat badań prowadzonych w CERN, zaproponował nam udział w eksperymencie NA49.  WWW
(20-24).09.2004 CERN, Geneva, Szwajcaria Kolejny ALICE-week Na sesji "Physics Forum" mam referat " Status of PPR-6.3, Particle Correlations". Uczestniczy J.Schuktraft i G.Paic. Oceniam, ze wypadło to dobrze. Odbywamy rozmowę z koordynatorem technicznym eksperymentu (Ch.F.) w której doprecyzowujemy status DCDB. Wyniki oceniamy pozytywnie, WP otrzymuje propozycje wejścia w skład "Technical Board".   
(2.07-1.08).2004 Nantes, Francja Staże wakacyjne studentów PW w EMN i "workshop" w SUBATECH poświęcony zderzeniom ciężkich jonów. Uczestniczy 14 studentów: Wydz Fizyki: 8, EiTI: 4, Elektryczny 2; doktoranci: AK i PSk, pracownicy: TP,WP,JP i KW - razem 20 osób. (Rekord!) Odbywa się wiele seminariów i dyskusji w grupach w tym trening DCDB dla ludzi z różnych współpracujących ośrodków. W międzyczasie TP jedzie do BNL, gdzie  prezentuje nasz Wydział jako miejsce przyszłorocznego spotkania Współpracy STAR. foto-raport  
(21-25).06.2004 Colmar, Francja ALICE-week, Uczestniczą od nas: WP i JP, oraz z CERN-u PSk.. Piotr ma bardzo udana prezentację (45min) na temat aktualnego stanu PPR. Wiktor prowadzi dedykowaną sesją DCDB, zaś na sesji plenarnej  F.Carminati wyraża swą opinie o projekcie baz danych "We are very proud of this project".  Gdzieś tylko zagubiła się informacja kto go zrealizował...  
18.06.2004 Wydz. Fizyki PW Spotkanie ze studentami francuskimi z EMN naszych studentów, którzy za dwa tygodnie bedą w Nantes. W spotkaniu uczestniczy Attache pour la Science et la Technologie Ambassady francuskiej Jean Favero, prorektor PW ds. nauczania Prof. L. Czarnecki, prodziekan R. Bacewicz, polscy opiekunowie studentów francuskich itd.  
15-30.05.2004 Wydz. Fizyki PW Wystawa "Fusion Expo" lub "Energia gwiazd - energia dla naszej planety" zorganizowana przez EFDA "European Fusion Development Agreement" oraz w Polsce przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz nasz Wydzial. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego, w którym aktywnie uczestniczyło tez Koło Naukowe Fizyków. foto-raport
6-7.02.2004 Gdańsk Seminarium na Politechnice Gdańskiej: " Jak wypełnić lukę w poziomie wykształcenia z matematyki i fizyki pomiędzy szkołą średnią, a potrzebami studiów politechnicznych i przyrodniczych". Wygłaszam referat " Internet i techniki multimedialne e-edukacji" foto-raport
28.01.2004 CERN - BNL - HIRG Pierwsza wideo-konferencja z pomocą vrvs: uczestniczyli: CERN (Szwajcaria): Piotr Sk. - BNL (USA): Hania G., Michał. J., Maciek. J. - HIRG (Polska): Zbyszek Ch., Grzegorz. G.  i ja.
7.01.2004 Brookhaven, USA Do BNL jadą: MJ, HG i MJed. Będą tam uczestniczyć w seansie pomiarowym eksperymentu STAR i prowadzić analizy danych korelacyjnych.  
6.01.2004 Oakland, USA AK jedzie do Oakland (California, USA), by uczestniczyć w konferencji "Quark Matter'2004". Będzie prezentował na jednej z sesji wyniki analiz korelacji cząstek nieidentycznych jako przedstawiciel kolaboracji "STAR".   
   

 2003

 
16.12.2003 Wydz. Fizyki PW Obrona pracy doktorskiej Michała Przewłockiego - mojego doktoranta. temat " Analiza korelacji w układach dwunukleonowych emitowanych w zderzeniach ciężkich jonów"  
(15-19)12.2003 EMN, Nantes Do Ecole des Mines de Nantes jedzie czwórka (EL, DK, MRz, SB) studentów IVgo roku Wydz. Fizyki PW, pod opieką WP. Celem jest realizacja pomiarów i prezentacja wyników w ramach  "Projektu Międzynarodowego". Tym razem temat dotyczy pomiarów radiacji z użyciem GPS.  
(8-11).12.03 KFKI, Budapest Jadę do Budapesztu, na zaproszenie TC, by uczestniczyć w "3rd Budapest Winter School on Heavy Ion Collisions", występuję z referatem "Particle Correlations at STAR", umawiamy się na dalszą współprace.     foto-raport + link
(27-28).11.03 Kraków Do Krakowa jadą: AK, PSz i GW, wygłaszają dwa referaty na seminariach, rozpoczynają, wspólnie z WF i WB, prace nad kodem numerycznym modelu termicznego z produkcją rezonansów.     
(26-28).11.03 Wydz. Fizyki PW Wizyta  "szefa" współpracy STAR (STAR Collaboration Spokesperson) Tima Hallman'a w pracowni HIRG: wykład dla studentów Wydziału Fizyki, referat na seminarium Wydziału Fizyki UW, spotkanie z grupa HIRG, nasze referaty i omówienie planów współpracy. (Na początku przyszłego roku do BNL jadą: MJa, HG, MJed.)   
(15-18).10.03 Wydz. Fizyki PW Międzynarodowe spotkanie "2nd Warsaw Meeting on Particle Correlations and Resonances in Heavy Ion Collisions" - uczstniczy ok 50 osob z wielu krajów świata, w tym 9 z USA - najlepszych specjalistów w dziedzinie korelacji cząstek; referat Prof. Rafelskiego dla Wydziału Fizyki "Quark Universe", nawiązujemy robocza współpracę z grupą z Krakowa, uruchamiamy prace nad kodem generacji zdarzeń w ramach modelu hydrodynamicznego YuS.  strona www
(8-12).09.03 Heidelberg ALICE-week. Najważniejszym dla nas elementem jest debata na Technical Board dotyczaca bazy danych dla ALICE. WP referuje koncepcje i stan realizacji naszej DCDB. TB decyduje przyjąć nasze opracowanie jako Detector Construction Data-Base dla całego eksperymentu.(!)  To ogromny sukces WP i całej warszawskiej grupy DCDB. Gratulacje!!!  Zaraz po Alice-week tydzień pomiarów w CERN detektora SSD z udziałem WP i naszych studentów.   
12.09.03 Wydz. Fizyki PW  Wizyta Nu Xu oraz kolegi z eksperymentu PHENIX w drodze powrotnej z Krakowa. Nu występuje u nas z referatem na temat dynamiki zderzeń ciężkich jonów.  
(8-11).09.03 Kraków International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD), uczestniczy AK i wystepuje z referatem na temat korelacji cząstek nieidentycznych w STAR  
(1-11).09.03 Mazurska Szkoła Fizyki w Krzyżach Od nas udział biora: KW, MJa, PSz. Wygłaszają dwa referaty na temat wyników eksperymentów E286 i STAR. Zwyciężają w regatach żeglarskich. Po raz pierwszy w długiej historii Szkoły zwyciężyła ekipa kierowana prze kobietę. Brawo Krystyna!!! Wspaniały puchar zwycięzcy znajduje się na honorowym miejscu w naszej Pracowni.  
(25-26).08.03 Wydz. Fizyki PW Spotkanie grupy detektora SSD-ALICE. Kilkanaście osób z różnych krajów Europy przyjechało do Warszawy, by omówić wraz z nami aktualny stań prac nad konstrukcją detektora oraz przygotować mający się odbyć we wrześniu seans naświetlań na wiązce PS w CERN.  
(lipiec-sierpień) 2003 Ecole des Mines de Nantes Praktyki wakacyjne w EMN odbywa dziesięcioro studentów z Wydziału Fizyki (5), EiTI (4) oraz Inżynierii Produkcji (1). Wraz ze studentami przebywają: WP i JP. Tematyka: prace dla Physics Performance report (PPR-ALICE), generacja i analiza zderzeń hadronów i ciężkich jaonów z użyciem programu NEXUS i UrQMD, prace dla DCDB i DAQ.  Dwóch studentów: MSz i KS jedzie na kilka dni do Heidelbergu, by pomoc w instalacji DCDB.  
12.06.03 Wydz. Fizyki PW Siedmiu studentów Ecole des Mines de Nantes odbywa w Warszawie trzymiesięczne staże w okresie: maj, czerwiec, lipiec. Staże realizowane są w: TPSA, Swierku, ICHTJ i na Wydziale Fizyki PW. 12-go czerwca odbywa się spotkanie stażystów z władzami Wydziału Fizyki i  naszymi studentami, którzy wkrótce wyruszą do EMN na praktyki wakacyjne.  
 (20 i 27)01.03 Wydz. Fizyki PW Do Brookhaven National Laboratory jadą na okres ok. 1.5 miesiąca nasi doktoranci: AK,20.01 oraz MJ i PSz, 27.01. Będą pracować nad analizą danych dotyczących korelacji cząstek nieidentycznych z eksperymentu STAR oraz uczestniczyć w realizacji dalszej pracy detektora na wiązkach ciężkich jonów.  
 (15-19)01.03 Wydz. Fizyki PW Trzydniowa wizyta dyrekcji SUBATECH'u Laboratorium Fizyki Subatomowej i Technik Stowarzyszonych z Nantes na zaproszenie Dziekana Wydziału Fizyki PW. Byli to: Prof. Jacques Martino i prof. Barbara Erazmus. Zobaczyli pracownie naukowe i dydaktyczne Wydziału, byli przyjęci przez prorektorów ds. naukowych i dydaktycznych PW;  JM wygłosił referat o działalności SUBATECH'u na konwersatorium wydziałowym, nasz grupa zaprezentowała aktualny status swej działalności. Oceniam wizytę jako bardzo pożyteczną dla rozwoju dalszej współpracy.   foto-raport
 (5-11)01.03 Wydz. Fizyki PW Tygodniowy pobyt szóstki studentów (czterech studentów i dwie studentki)  z Ecole des Mines de Nantes na Wydziale Fizyki PW w ramach tzw. "Projektu Międzynarodowego", którego tytuł w tym roku był "Strategy for Radon dose assessment". W ramach programu ich pobytu dr S. Wołkowicz  z Instytutu Geologicznego wygłosił wykład na temat aspektów geologicznych i środowiskowych emanacji radonowej i zobaczyliśmy komorę radonową w CLOR. W piatek 10-go stycznia o 14:15 wszyscy, tj. także piątka studentów z naszego Wydziału, referowali rezultaty wspólnej pracy. Uczestniczyli prodziekani: Bacewicz i Karpierz. Po referacie wszyscy uczestnicy byli przyjęci przez Dziekana Wydziału, prof. F. Kroka. Element dodatkowy: przylecieli z Paryża o 3-ej rano w niedziele zamiast o 15-tej w sobotę ze względu na śnieżyce w Paryżu.   
   

 2002

 
 (18-20)11.02 Wydz. Fizyki PW Trzydniowa wizyta prof. Tima Hallmana kierującego realizacją (spokesperson) eksperymentu STAR w Brookhaven National Laboratory (USA). Niezwykle ważne wydarzenie w działalności naszej grupy; wizyty na tym szczeblu jeszcze nie mieliśmy. Tim wygłosił referat na nadzwyczajnym konwersatorium Wydziału Fizyki: "STAR experiment - goals, achievements, perspectives", odbył rozmowy z kolegium dziekańskim Wydziału, zwiedził laboratoria Wydziałowe, był przyjęty i goszczony obiadem przez prorektora PW - prof. Wolańskiego, wysłuchał sprawozdań z naszej działalności oraz przedyskutował z nami aktualny status oraz program rozwoju współpracy w ramach eksperymentu STAR. (Zobacz fotoreportaż z pobytu Tima w mojej Foto-kronice.) foto-raport
 (7-8)11.02 Wydz. Fizyki PW Dwudniowa wizyta d-ra hab. Marka Kowalskiego z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Omawiamy relacje pomiędzy bazami danych w eksperymencie ALICE, a programami rekonstrukcji śladów rejestrowanych cząstek. Referat MK na seminarium Zakładu VII "Kanałowanie cząstek w kryształach - nowe oblicze znanego efektu".  
(13-27)10.02 Catania Dwutygodniowy pobyt naszego studenta (ZCh) w INFN, (Sycylia) na zaproszenie R.Barbery, cel: ALICE Physics Performance Report, 6.3, analiza rozdzielczości oraz PID w ITS (Inner Tracking System)  
12.10.02 Strasbourg  Tygodniowy pobyt naszego doktoranta (MJ) w IRES (Institut de Recherches Subatomiques) cel: integracja LabView z naszymi bazami danych dla ALICE  
(7-11)10.02 CERN ITS-meeting, uczestniczy WP; sprawy: bazy danych - współpraca z instytutami w różnych krajach, udział w przygotowaniu DAQ do pomiarów na wiązce PS  w 2003r.   
11.10.02 Wydz. Fizyki PW Seminarium Z.VII, referuje dr.Władysław Trzaska z Uniwersytetu w Jyvaskyla (Finlandia)
  "ALICE - przełom w pomiarach przekrojów czynnych" 
 
3.10.02 Akademia Medyczna Immatrykulacja studentów Akademii Medycznej, nowej  specjalności "Elektroradiologia". Prowadzę dla nich wykład z fizyki w roku ak: 2002/2003.  
1.10.02 Wydz. Fizyki PW Inauguracja nowego roku ak. - mam wykład inauguracyjny na Wydziale Fizyki pt. "Fizyka zderzeń relatywistycznych jonów"  
 28.09.02 Wydz. Fizyki PW Festiwal Nauki. Mam wykład "Jak mierzyć niemierzalne - czyli pomiary najmniejszych obiektów w największych eksperymentach fizycznych"  
20.09.02 LBNL (Berkeley) Nasz doktorant (Adam K.) jedzie do LBNL ( USA) na 2 m-ce, na zaproszenie N.Xu. Sprawy: korelacje (pion-Kaon) w reakcjach Au+Au, 130GeV, STAR, przygotowanie publikacji.    
(15-20)09.02 CERN ALICE-week Udział biorą: WP, TT i JP: wyjazd 16.09, powrót 22.09. Sprawy: a) bazy danych: referat WP na ALICE Forum, dedykowana sesja poświecona tworzeniu lokalnych baz, ustalenia w departamencie IT na temat centralnej bazy w CERN-ie; b) PPR: selekcja materiału do prezentacji w sekcji 6.3, określenie terminów (dead lines), sprawy rozdzielczości oraz PID, korelacje w obszarze dużych Pt, zakres i podział pracy przy symulacjach, generacja zdarzeń i AliEn.  Zobacz fotokronikę  
przed 1.09.2002r. różne miejsca Zbiorcza kronika wydarzeń, które miały miejsce przed wrześniem 2002r.)