Accelerator Laboratory, Jyvaskyla (Finland) Accelerator Laboratory, Jyvaskyla (Finland)
Uplex_li.gif - 0,43 K
Jest tez wersja bez polskich "ogonków"

Laboratorium Akceleratora w Jyvaskyla (Finlandia) Rozpoczęliśmy kontakty dzięki obecnosci tam naszego Rodaka - Władysława Trzaski i jego propozycji wspólpracy z nami.
W kwietniu 1999r nakreśliliśmy następujące kierunki naszej współpracy:

  1. Eksperymenty z zakresu dynamiki procesu rozszczepienia. Pomiary z użyciem detektora HENDES (High Efficiency Neutron Detection System):
    • pomiary za źrodłem 252Cf
    • pomiary na wiązce akceleratora.
    Celem tych pomiarów jest zastosowanie metod interferometrii jądrowej (pomiar korelacji: neutron-neutron) do wyznaczenia skali czasowej poszczególnych etapów procesu rozszczepienia.
  2. Pomiary parametrów detektorów mikrostripowych oraz ich odporności na uszkodzenia radiacyjne.
  3. Wspołpraca z grupą teoretyków w zakresie określenia możliwosci rejestracji niektorych procesów fizycznych w eksperymencie ALICE.
Laboratorium należy do Universytetu w Jyvaskyla, ale położone jest oddzielnie na niewielkim wzgórzu po drugiej stronie jeziora. Z miastem lączy je most linowy o pięknym wyglądzie, który mozna traktować jako symbol tego niewielkiego (ok. 70 tys. mieszkanców) ale ciekawego miasta. Samo Laboratorium jest znakomicie wyposażone i zorganizowane - zarówno do badań naukowych jak i nauczania studentów.
Na załączonej fotografii laboratorium widoczne jest jako kompleks budynków w dolnej części zdjęcia. Accelerator Laboratory, 
Jyvaskyla