ITEP Instytut Teoretycznej i Eksperymentalnej Fizyki Uplex_li.gif - 0,43 K

Instytut Teoretycznej i Eksperymentalnej Fizyki w Moskwie od wielu lat prowadzi intensywne badania relatywistycznych reakcji jadrowych. Moim zainteresowaniom bliskie sa prace grupy prowadzonej przez Prof. Leksina. Dotycza one tzw "skalowania jadrowego", które szczegolnie ciekawe jest w przypadkach czastek emitowanych w obszarach zabronionych przez kinematyke dwuczastkowa, czyli tzw czastek "kumulatywnych". Obecnie pracami grupy kieruje Dr Aleksey STAVINSKI., z ktorym wspolnie zajmujemy się przygotowaniami nowego eksperymentu we francuskim laboratorium GANIL.