IRESInstitut de Recherches Subatomiques, Strasbourg, France
Uplex_li.gif - 0,43 K

 

Instytut Badań Subatomowych w Strasbourgu prowadzi badania w wielu działach fizyki jadrowej.
Pierwszy kierunek mojej współpracy dotyczy eksperymentu E286, który przeprowadziliśmy w Laboratorium GANIL (Caen, Francja) poświeconego badaniu związków korelacyjnych w układach dwunukleonowych. Pracami grupy ze Strasbourga kieruje Dr Louise STUTTGE .
Drugi kierunek to wspólne uczestnictwo w eksperymentach: STAR (Brookhaven, USA) oraz ALICE (Geneva, Szwajcaria/Francja). Współpracującą z nami grupą ze Strasbourga kieruje Prof. Jean-Pierre COFFIN. W ramach tej pracy w obu eksperymentach uczestniczymy w konstrukcji detektorów wierzchołkowych, bardziej szczegółowo - w opracowaniu systemów akwizycji danych DAQ oraz bazy danych zawierającej informacje o procesie produkcji, a w przyszłości - eksploatacji detektora. Współdziałamy też w zakresie badania produkcji cząstek dziwnych w zderzeniach ciężkich jonów, tzw. "strangelets", które czasami nazywamy "dziwolągami".