GANIL GANIL
Uplex_li.gif - 0,43 K

GANIL - Wielki Panstwowy Akcelerator Ciezkich Jonow jest specjalistycznym laboratorium eksperymentalnym z zakresu fizyki jadrowej. Znajduje sie we francuskim miescie Caen w Normandii. Umozliwia badanie zderzen ciezkich jonow w zakresie mas do uranu wlcznie i energii do okolo 100 MeV/nukleon (wartsc energii maksymalnej zalezy od ladunku i masy przyspieszanego jonu.) Od wielu lat w eksperymentach prowadzonych w GANIL uczestnicza polscy fizycy.
W 1998 r przeprowadzilismy pomiary w GANIL w ramach eksperymentu E286, za który jestem odpowiedzialny i w ktorym uczestniczy grupa pracownikow z Instytutu Fizyki PW. Podstawowym ukladem pomiarowym w tym eksperymencie jest modulowy detektor neutronow DEMON Detecteur Modulaire de Neutrons. Eksperyment ten przedstawiam szczegolowo oddzielnie.