FZU F.Z.U.
Uplex_li.gif - 0,43 K
Instytut Fizyki Jadrowej Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze uczestniczy aktywnie w wielkich eksperymentach z fizyki wysokich energii oraz w pracach z zakresu fizyki teoretycznej. Dr Richrd LEDNICKY jest jednym z najwiekszych w skali swiatowej specjalistow z zakresu interferometrii jadrowej. Jego prace, publikowane wspolnie z Podgoreckim i Lyuboshitzem z ZIBJ w Dubnej stanowia fundament teoretyczny w tej dziedzinie. Nasza wspolpraca dotyczy opisu teoretycznego rezultatow pomiarow korelacji czastek w obszarze malych predkosci wzglednych.