Współpraca międzynarodowa stanowi integralną część działalności naukowej i dydaktycznej EMSE. Szkoła współpracuje z ponad 50 partnerskimi uniwersytetami rozsianymi po całym świecie. Warto zwrócić uwagę na aktualną tendencję do zwiększania liczby zagranicznych studentów w EMSE oraz możliwości finansowania ich pobytu przez władze regionu Rhones-Alpes.