Początkowo szkoła kształciła specjalistów w zakresie górnictwa i przemysłu metalurgicznego. Z biegiem czasu kierunki działalności szkoły rozszerzały się obejmując wiele dziedzin, np.: inżynieria materiałowa, procesowa i przemysłowa, badania biomedyczne, analiza ryzyka, ochrona środowiska, nowe technologie, informatyka i komunikacja...

Obecnie w strukturze EMSE działa 6 departamentów (centrów) naukowo-dydaktycznych.

Centra badawcze EMSE (www)

Akronim (www) Centrum... Przykłady badań
SMS badania Materiałów i Struktur produkcja i zastosowania materiałów: metale i stopy metaliczne, ceramika, materiały kompozytowe; mikrostruktury, fizyka i mechanika powierzchni, ...
SPIN badania Procesów Naturalnych i Przemysłowych transformacja termiczna ciał stałych, technologie proszkowe, materiały dla  elektroniki i przemysłu, materiały wieloskładnikowe i organiczne, termo-hydraulika materiałów, bezpieczeństwo przemysłowe, ...
SITE Informacji i Technologii dla Środowiska optymalizacja funkcjonowania procesów przemysłowych i ekologicznych, kontrola procesów biologicznych w czasie rzeczywistym, analiza niebezpieczeństwa/ryzyka, modelowanie procesów środowiskowych, ...
G2I Inżynierii Przemysłowej i Komputerowej metody zarządzania procesami produkcji przemysłowej, organizacja i modelowania systemów przemysłowych, sieci komputerowe, multimedia, ...
CMP Mikroelektroniki "Provence Georges Charpak" produkcja układów scalonych o wysokim stopniu integracji, elektronika materiałów plastycznych, montaż układów mikroelektroniki, kryptografia,...
CIS Inżynierii Biomedycznej bio-materiały i bio-mechanika, materiały dla implantów ortopedycznych, metody obrazowania, statystyka i informatyka medyczna, dynamika układów biologicznych, ...