Propozycje współpracy, które można realizować "od zaraz":

 Propozycja staży w roku ak. 2009/2010
 
Staże studentów EMSE w laboratoriach naukowych PW oraz przedsiębiorstwach badawczych i przemysłowych Warszawy i Polski. Staż trwa 4-6 miesięcy, jest finansowany przez stronę francuską lub polską (*) i polega na wykonaniu przez studenta określonego zadania. Tematy stażu (zadania) proponują placówki polskie, np. laboratoria naukowe na różnych Wydziałach PW, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, itp. Także studenci EMSE przekazują swe zainteresowania odbyciem stażu z danej tematyki. Doświadczenia ze studentami EMN pokazują, że stażysta może wykonać konkretną i użyteczna pracę, poziom wiedzy studentów i ich umiejętności są na ogól wysokie, a oni sami są żywo zainteresowani uzyskaniem dobrych wyników. Staże dla studentów 2-go roku EMSE (odpowiednik 4-go roku w PW) to okres: maj-wrzesień, dla studentów 3-go roku, tj. kończących studia: marzec-wrzesień.
 
Wyjazdy studentów PW do EMSE dla realizacji fragmentu studiów oraz odbycia stażu we francuskim przedsiębiorstwie przemysłowym.  Wyjazdy dłuższe mogą odbywać się w ramach programu "Socrates-Erasmus", ale także na zasadach umowy dwustronnej. W tym drugim przypadku staże studentów EMSE w Polsce finansowane będą przez stronę polską, a staże studentów PW we Francji - przez stronę francuska tak, by zachować równowagę finansową (zwykle określoną przez liczbę osobo-miesięcy) 
 
Współpraca naukowa pomiędzy poszczególnymi Wydziałami PW, a Centrami naukowymi EMSE.  Tu inicjatywa należy do poszczególnych wydziałów a w nich - zakładów naukowych. Więcej informacji o tematyce badań naukowych prowadzonych w poszczególnych centrach naukowych EMSE wraz z informacjami dotyczącymi adresów kontaktowych - podane jest w punkcie "Struktura". Można także zwracać się do Polaków pracujących w EMSE. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie "Polacy w EMSE".