W EMSE pracują Polacy pełniąc tam ważne funkcje naukowe, dydaktyczne i administracyjne. Prace dotyczące nawiązania współpracy z PW, a w przyszłości realizacji tej współpracy, koordynuje Pani Prof. Anna Frączkiewicz, absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, zaś dr hab. Konrad Szafnicki, oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest z-ca Dyrektora Szkoły ds. Studiów. Może to w istotny sposób ułatwić nawiązywanie i realizację współpracy.

W tabeli poniżej wymienieni są pracujący w EMSE Polacy; ich funkcje, miejsca zatrudnienia oraz adresy e-mail. Mam zapewnienie, że chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania przekazane z PW przez mail lub telefon.

Nazwisko Centrum Funkcja e-mail, tel. Dziedzina
Anna Frączkiewicz SMS Professor
Koordynator wspólpracy z PW
fraczkie@emse.fr
+33 4 77 42 00 68
Inżynieria materiałowa, mikrostruktury,
Konrad Szafnicki SITE Associate Profesor, Deputy Director of Studies konrad@emse.fr
+33 4 77 42 02 24
Inżynieria środowiska, Nauczanie
Marta Tor DRI Assistant for International Relations tor@emse.fr
+33 4 77 42 01 10
Współpraca międzynarodowa
Krzysztof Wolski SMS Associate Professor wolski@emse.fr
+33 4 77 42 66 18
Inżynieria materiałowa, badania powierzchni, spektrometria rtg. itp.
Alicja Tardy SITE Research Engineer, Resp. for International Relations alicja.tardy@emse.fr
+33 4 77 42 02 42
Inżynieria środowiska, Współpraca międzynarodowa SITE
Jacek Stolarz SMS     Inżynieria materiałowa

 A oto kilka fotografii Polaków pracujących aktualnie w EMSE

Konrad Szafnicki i Marta Tor, (z lewej - Elisabeth Goutin-Burlat - Pełnomocnik Dyrektora EMSE ds. Współpracy Miedzynarodowej)  Konrad Szafnicki i Anna Frączkiewicz w pracowni przy mikroskopie elektronowym Krzysztof Wolski, Anna Frączkiewicz i Konrad Szfnicki w pracowni Krzysztofa Wolskiego Krzysztof Wolski pełen satysfakcji z uruchomienia nowego spektrometru