Studia w EMSE rozpoczyna się po 2 lub 3 letnich studiach przygotowawczych, gdzie przedmiotami podstawowymi jest zaawansowana matematyka i fizyka. Ta wiedza traktowana jest jako niezbędny fundament dalszych studiów profesjonalnych w EMSE. Egzamin jest wysoce selektywny, kilkustopniowy  i odbywa się na zasadach wspólnych dla grupy Ecole des Mines we Francji.

Schemat procedury kształcenia w EMSE

Studenci zagraniczni, oraz studenci uniwersytetów francuskich mogą być dopuszczenie do studiowania na drugim roku studiów, jeśli zaliczyli 8 semestrów  studiów uniwersyteckich.

 Schemat procedury studiowania w takim przypadku

Współpraca z przedsiębiorstwami przemysłowymi jest istotnym elementem kształcenia w EMSE. Celem jest pomoc studentom w wyborze ich przyszłej profesjonalnej drogi życiowej, określenie umiejętności jakie muszą posiadać w przypadku danej profesji oraz wybór odpowiednich dla zdobycia tych umiejętności - treści i metod kształcenia.

Więcej informacji na ten temat podane jest poniżej.

Praktyki i staże dla studentów zagranicznych - o czasie trwania jednego bądź dwóch semestrów są dostępne dla studentów starszych lat studiów. Szczególnie ciekawy jest program w którym po okresie nauki student odbywa staż we francuskim przedsiębiorstwie przemysłowym.

Studia dyplomowe  i podyplomowe z zakresu różnych specjalności, także prowadzące do dyplomu doktora.