Historia EMSE sięga początków dziewiętnastego wieku. Szkoła została utworzona  dekretem króla Ludwika XVIII z dnia 2-go sierpnia1816 roku w celu rozszerzenia programu nauczania realizowanego w utworzonej w 1783 roku Ecole des Mines de Paris. Szkoła powstała w pobliżu istniejących kopalni, w celu szkolenia osób kierujących pracami górniczymi. Juz po 10-ciu latach absolwenci szkoły objęli kluczowe stanowiska w kopalniach i zakładach metalurgicznych stymulując dalszy rozwój przemysłu we Francji. W 1890 r. szkoła otrzymała prawo dyplomowania inżynierów. W 1908 r. otrzymała status "ecole nationale" (szkoła państwowa) a w 1926 r. status "ecole nationale superieure" (wyższa szkoła państwowa).

Obecnie EMSE jest jedną z najbardziej prestiżowych wyższych szkół technicznych Francji.

Pozycja EMSE wśród innych szkół technicznych we Francji oceniona została ostatnio w rankingu 150-ciu szkół technicznych przeprowadzonym przez czasopismo "Challenges" (zob.obok fragment strony tytułowej) Początek tabeli rankingu ze specjalnego wydania tego pisma zamieszczony jest poniżej.

Jak widać, Ecole des Mines de Saint Etienne jest na czwartej pozycji, wśród 150-ciu wyższych francuskich szkół technicznych, po trzech renomowanych paryskich szkołach technicznych, a przed innymi szkołami paryskimi i cała plejadą innych szkół technicznych Francji. Jest to oczywiście powodem do wielkiej chluby całej społeczności EMSE i jej Dyrektora.

W obwódce podane są dane dla EMSE. Warto zwrócić uwagę, że wśród zawartych tam informacji ważne pozycje zajmuje współpraca z ośrodkami przemysłowymi oraz współpraca międzynarodowa.

Przez utworzenie Ecole des Mines de Saint Etienne zapoczątkowany został proces tworzenia sieci szkól technicznych we Francji - Ecole des Mines... Na przestrzeni lat tworzone były kolejne szkoły tego typu, zachowując nazwę (Ecole des Mines) ale rozszerzając i/lub zmieniając tematyczne obszary prowadzonych badań i kształcenia. Obecnie sieć Ecole des Mines liczy 7 szkół rozmieszczonych w różnych rejonach Francji. Lista poniżej zawiera nazwy szkół należących do tej sieci z podaniem w nawiasach dat ich utworzenia.

  1. Ecole des Mines de Paris (1783)
  2. Ecole des Mines de Saint Etienne (1816)
  3. Ecole des Mines de Ales (1843)
  4. Ecole des Mines de Douai (1878)
  5. Ecole des Mines de Nancy (1919)
  6. Ecole des Mines de Nantes (1990)
  7. Ecole des Mines de Albi-Carmaux (1992)

Groupe des Ecoles des Mines "GEM" -  to sieć francuskich wyższych szkół technicznych, których program pokrywa cały zakres badań i technologii kreując rozwój techniczny i przemysłowy Francji 21-go wieku. Wśród szkół tych znajduje się Ecole des Mines de Nantes (EMN) , z którą Politechnika Warszawska posiada umowę o wzajemnej współpracy, podpisaną w 1997 roku. W ramach tej umowy dziesiątki studentów PW odbyło już staże w EMN, a dziesiątki studentów EMN przebywało na stażach w PW oraz polskich placówkach badawczych i przemysłowych. 

EMSE podlega Ministerstwu Przemysłu i Ministerstwu Finansów (a nie ministerstwom edukacji czy nauki). Ma to wpływ zarówno na program nauczania i prac badawczych jak i na pozycje finansową szkoły.