Ecole Nationale Suprieure des Mines de Saint-Etienne (EMSE)
jest francuską państwową wyższą szkołą techniczną.

EMSE należy do tzw. Grandes Ecoles - elitarnych wyższych szkół francuskich. Absolwenci Grandes Ecoles zajmują zwykle odpowiedzialne i prestiżowe stanowiska w przemyśle, biznesie oraz administracji francuskiej.

Oficjalna umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej  pomiędzy PW i EMSE na szczeblu uczelni, została podpisana w 2007 roku.

Witryna ta ma na celu przekazanie podstawowych informacji o EMSE dla ułatwienia podjęcia decyzji o włączeniu sie do tej, niezwykle obiecującej współpracy.

Jan Pluta, pluta@if.pw.edu.pl, W. Fizyki, tel. 7375; koordynator z ramienia PW

W rankingu 150 wyższych szkół technicznych Francji EMSE zajmuje czwartą pozycję po trzech renomowanych szkołach paryskich. Ta wysoka pozycja oznacza, że szkoła prowadzi intensywne prace naukowe, dysponuje nowoczesnymi laboratoriami, jest partnerem dla przedsiębiorstw przemysłowych, rozwija współprace międzynarodowa, a jej absolwenci łatwo znajdują pracę. EMSE nie jest szkołą górniczą. Nazwa ma pochodzenie historyczne. Więcej informacji - w punkcie "Historia i ranga".