EMN EMN - Ecole des Mines de Nantes Uplex_li.gif - 0,43 K
EMN
Ecole Nationale Superieure de Techniques Industrielles et de Mines de Nantes  

czyli Państwowa Wyższa Szkoła Technik Przemysłowych  w Nantes - to nowoczesna francuska uczelnia techniczna założona w 1990 roku, jednakże zakorzeniona w długiej tradycji Ecole des Mines" - szkół górniczych,  sięgającej 18-go wieku. Jest szóstym ogniwem sieci Ecole des Mines we Francji.

 Pierwszym dyrektorem Szkoły był Dr Robert Germinet , który równocześnie pelnił funkcje Dyrektora Administracji Regionu Francji "Pays de la Loire" do spraw Badań, Przemysłu i Środowiska DRIRE (Direction Regionale de Recherche de l'Industrie et de l'Environment). Szkoła wyróżnia się niezwykłym dynamizmem oraz stosowaniem niestandardowych metod nauczania. Liczba kandydatów na jedno miejsce w EMN wynosi zwykle ok... 30 osób. Liczba studentów wynosi 600 i władze Uczelni wcale nie maja zamiaru liczby tej powiększać. Studenci pochodzą z całej Francji, zaś egzamin wstępny jest wielostopniowy. Prawie 100 procent studentów przyjętych - kończy z powodzeniem studia. Władze uczelni utrzymują ścisłe kontakty z przedsiębiorstwami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi; w toku studiów 15 miesięcy przeznaczonych jest na obowiązkowe praktyki przemysłowe, w tym 3 miesiące za granica. W rezultacie takiego podejścia studenci EMN na ogol nie maja problemów ze znalezieniem pracy pomimo istniejącego we Francji bezrobocia, także wśród absolwentów szkół wyższych. Duży nacisk położony jest na nauczanie języków obcych. Nauczanie angielskiego połączone jest z kształceniem specjalistycznym, np. zaliczanie projektu z fizyki odbywa się po angielsku przed komisja złożoną z nauczycieli fizyki i angielskiego. Szkoła posiada świetnie wyposażone domy studenckie i ośrodki sportowe (na zdjęciu w środku - sala gimnastyczna, po lewej - korty tenisowe..
Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Ecole des Mines de Nantes a Politechniką Warszawską została podpisana przez Rektorów obu Uczelni 24-go marca 1997-go roku. Umowa dotyczy całej Politechniki i obejmuje zarówno działalność naukową jak i dydaktyczną oraz organizacyjną.  Studenci EMN odbywają staże w PW i współpracujących instytutach badawczych Polski zaś studenci PW przygotowują swe prace dyplomowe i doktorskie we współpracy z  EMN. Nawiązanie współpracy EMN i PW stało się możliwe dzięki niezwykle aktywnej działalności na rzecz kontaktów francuskich i polskich ośrodków naukowych pani dr hab. Barbary ERAZMUS , która jest prawdziwym "ambasadorem polskości" na gruncie francuskim.
Będąc koordynatorem współpracy z EMN ze strony PW zapraszam do udziału wszystkie zainteresowane osoby. Jestem w posiadaniu obszernych materiałów dotyczących programu kształcenia w EMN, prac badawczych tam prowadzonych, kontaktów z przemysłem francuskim i ośrodkami zagranicznymi itd.