Poligrafia,   Wyniki sprawdzianu z fizyki, 17.01, 24.01., 11.02  2005
Lp Nazwisko i Imie Punkty                       Ob. Ocena Popr. ocena popr2 ocena ocena k.
1 Barańska Agnieszka 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5         5
2 Beczek Anna 21 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 10 3         3
3 Boruc Bartłomej 28 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 10 3,5         3,5
4 Bręk Adam 14 1 1 1 1     1   1 1 1 8 2 33 3,5     3,5
5 Brzonimski Łukasz 3 1   1 1 1 1 1 1 1   1 9 2 15 2 28/60 3 3
6 Bucoń Marcin 23 1   1 1 1 1 1   1 1 1 9 3         3
7 Cap Olga 10 1     1 1   1 1 1 1 1 8 2 26 3     3
8 Cegielska Magdalena 27 1   1 1 1 1     1 1 1 8 3         3
9 Chołody Radosław 3 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 21 3     3
10 Dędek Łukasz 42 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5         5
11 Dominiak Iwona 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4,5         4,5
12 Duda Łukasz 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3,5         3,5
13 Durzynska Oliwia 28 1   1 1 1 1     1   1 7 3         3
14 Dymkowska Agata 46 1   1 1 1   1 1 1 1 1 9 5         5
15 Falkowski Marcin 20 1   1 1 1 1     1 1 1 8 2 21 2 47/60 4 4
16 Ferens Jarosław 16 1     1   1 1   1 1 1 7 2 29 3     3
17 Geneja Michał 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 16 2     2
18 Józefski Łukasz 15 1 1 1 1 1       1 1 1 8 2 35 3,5     3,5
19 Kalata Barbara 38 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4,5         4,5
20 Kantor Agnieszka 17     1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 ch.   31/60 3,5 3,5
21 Karolak Tomasz 22 1   1     1 1   1 1 1 7 2 26 3     3
22 Klimowicz Piotr 18 1   1 1   1 1 1 1 1 1 9 2 15 2 41/60 4 4
23 Kołodziejak Tomasz 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4,5         4,5
24 Krasowski Paweł 48 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5         5
25 Lenarczyk Marta 25     1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3         3
26 Leśniewski Mariusz 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4,5         4,5
27 Lipiak Wojciech 20     1 1 1         1 1 5 2 38 4     4
28 Lubowiecki Dawid 14 1   1   1 1 1   1 1 1 8 2 15 2     2
29 Marczewska Katarzyna 31 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 10 4         4
30 Markiewicz Małgorzata 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5         5
31 Menet Magdalena 29 1   1 1 1       1 1 1 7 3         3
32 Milewska Agnieszka 20 1   1   1       1   1 5 2 34 3,5     3,5
33 Murawska Magdalena 37 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 10 4,5         4,5
34 Nagraba Anna 7 1   1 1 1       1 1 1 7 2 ch.   43/60 4 4
35 Paterała Ariel 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4,5         4,5
36 Pawliszak Łukasz 25     1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3         3
37 Pióro Paweł 24 1   1 1   1     1 1 1 7 2 26 3     3
38 Pucek Bogusław 32 1 1 1 1 1   1   1 1 1 9 4         4
39 Raszeja Przemysław 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5         5
40 Rendak Anna 26 1   1 1 1           1 5 3         3
41 Rola Marcin 19 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 10 2 30 3,5     3,5
42 Roszczyk Aleksandra 27 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3,5         3,5
43 Sawicki Aleksander 9     1 1 1 1 1   1 1 1 8 2 33 3,5     3,5
44 Sobecka Alicja 6 1   1 1 1       1 1 1 7 2 37 4     4
45 Sobstyl Marcin 19 1   1   1 1 1 1 1 1 1 9 2 24 3     3
46 Sawicki Rałał 8 1   1 1 1 1 1   1 1 1 9 2 22 3     3
47 Talacha Maciej 19       1 1 1     1   1 5 2 32 3,5     3,5
48 Tymoszuk Bartłomiej 13 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 10 2 33 4     4
49 Wasieluk Łukasz 16     1   1 1       1 1 5 2 18 2     2
50 Waszczuk Maciej 13     1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 19 2 35/60 3,5 3,5
51 Wierzbicka Izabela 12 1   1 1 1       1 1 1 7 2 26 3     3
52 Wojtas Paweł 15     1 1 1   1   1   1 6 2 23 2 35/60 3 3
53 Zielińska Agnieszka 41 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 10 5         5
54 Ziwnicki Piotr 1     1 1 1 1 1   1   1 7 2 26 3     3
55 Manias Piotr   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 26 3     3
56 Nowakowska Agnieszka   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3,5 prz.       3,5
57 Pieczyrak Wojciech   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4,5 prz.       4,5
58 Piasek Magdalena   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 10 3,5 prz.       3,5
59 Sabak Wojciech       1   1 1 1   1 1 1 7 0         0
60 Latek Daniel       1 1     1   1 1 1 6 4 prz.       4
61 Ferenc Filip       1   1 1     1 1 1 6 4 prz.       4
62 Lipski Wojciech             1           1 0         0
63 Niedbalski Patryk                           4 prz.       4
                                         
                            8 Średnia    
66 prz.= ocena przepisana.   Premia +0,5 od 9-ciu obecnosci