Prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki PW

Warszawa, grudzień 2009

Metody i technologie Jądrowe

(materiały pomocnicze)

II Szkoła Energetyki Jądrowej

W ramach zajęć z MTJ w roku ak. 2009/10 studenci uczestniczyli w II Szkole Energetyki Jądrowej w dniach 3-5 listopada 2009 roku. Będąc zarejestrowanymi uczestnikami Szkoły, wszyscy otrzymali komplety materiałów zawierających większość prezentowanych referatów, a także certyfikaty potwierdzających ich uczestnictwo.
Poniżej podany jest harmonogram zajęć Szkoły oraz wybrane referaty, które zawarte były w otrzymanych przez studentów materiałach. Materiały te wzbogaciły  bazę informacji pomocniczych do zajęć z MTJ.

Dla ilustracji dołączony jest foto-raport z pracy Szkoły.

Harmonogram zajęć II Szkoły Energetyki Jadrowej

Materiały, które otrzymali wszyscy uczestnicy Szkoły na dyskach CD
Autor Instytucja Tytuł Plik
   

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 
Zdzisław Celiński Politechnika Warszawska Reaktory jądrowe - typy i charakterystyki Z_Celinski_reaktory_jadrowe.pdf
Antoni Dmowski, Łukasz Rosłaniec Politechnika Warszawska Odnawialne źródła energii - możliwości i ograniczenia w warunkach polskich A_Dmowski_odnawialne_zrodla.pdf
Tomasz Jackowski Ministerstwo Gospodarki Przygotowanie infrastruktury dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce T_Jackowski_przygotowanie_infrastruktury.pdf
Jolanta naniewicz Centrum Onkologii Wpływ elektrowni jądrowych w czasie normalnej pracy na zdrowie ludzi i środowisko J_Naniewicz_wplyw_elektrowni.pdf
Andrzej Strupczewski Instytut Energii Atomowej POLATOM Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych dawniej i dziś A_Strupczewski_bezpieczenstwo_elektrowni.pdf
Mirosław Duda Agencja Rynku Energii Dlaczego Polska potrzebuje energetyki jądrowej? M_Duda_Dlaczego_Polska_potrzebuje.pdf
   

CYKL PALIWOWY

 
Uros Radovic Agencja Rynku Energii S.A. Porównanie wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne różnych źródeł energii - wyniki badań w programie EXTERNE U_Radovic_porownanie_wplywu.pdf
Andrzej Strupczewski Instytut Energii Atomowej POLATOM Wpływ energetyki jądrowej na bilans energetyczny i jej rola w redukcji emisji CO2 A_Strupczewski_wplyw_energetyki.pdf
Andrzej Grzegorz Chmielewski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Politechnika Warszawska Na jak długo wystarczy pierwiastków rozszczepialnych? A_Chmielewski_zasoby_uranu.pdf
Stefan Chwaszczewski Instytut Energii Atomowej POLATOM Cykl paliwowy: otwarty, czy zamknięty -czy to wystarczy? St_Chwaszczewski_cykl_paliwowy.pdf
Krzysztof Madaj Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Doświadczenia z 50 lat unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Polsce K_Madaj_doswiadczenia.pdf
Janusz Włodarski Państwowa Agencja Atomistyki Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych - perspektywy dla energetyki jądrowej w Polsce J_Wlodarski_unieszkodliwianie_odpadow.pdf
Łukasz Kuźniarski Instytut Energii Atomowej POLATOM Energetyka jądrowa w sieci - stoony Instytutu Enargii Atomowej POLATOM L_Kuzniarski_energetyka_w_sieci.pdf
   

MOŻLIWOŚCI I ZADANIA

 
Stefan Chwaszczewski Instytut Energii Atomowej POLATOM Nowe rozwiązania reaktorów generacji III+ oferowanych dla krajów Unii Europejskiej St_Chwaszczewski_nowe_rozwiązania.pdf
Michel Debes Electricite de France - EDF EDF a leader in nuclear sustainable production - A major actor in Nuclear Renaissance Worldwide EDF nuclear production and international development_Varsovie November 2009_vf.pdf
Andrzej Strupczewski Instytut Energii Atomowej POLATOM Aspekty ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej A_Strupczewski_aspekty_ekonomiczne.pdf
Mieczysław Budzyński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pierwsze doświadczenia w kształceniu studentów fizyki - specjalność bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna M_Budzynski_szkolenie_kadr.pdf
Stanisław Latek Państwowa Agencja Atomistyki Stosunek społeczeństwa polskiego do energetyki jądrowej S_Latek_.pdf
Krzysztof Rzymkowski Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Jądrowej Zagrożenie obiektów jądrowych ze strony odganizacji terrorystycznych i stosowane środki bezpieczeństwa K_Rzymkowski_zagrozenia.pdf
Władysław Kiełbasa HYDROENERGO Lokalizacja elektriwni jadrowych w Polsce W_Kielbasa_lokalizacja_elektrowni.pdf
       
Relacja z II Szkoły Energetyki Jądrowej, zawierająca komplet materiałow znajduje się pod adresem:
http://www.iea.cyf.gov.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=202:relacja-z-ii-szkoy-energetyki-jdrowej&catid=46:aktualnoci