Metody pomiarowe

Pomiary zwiazane z Radonem polegają na wyznaczniu stężenia tego gazu i jego krótkożyciowych produktów rozpadu oraz energii potencjalnej promieniowania "alfa". Generalnie rzecz biroąc metody pomiarowe można podzielić na aktywne i pasywne. Metody pasywne polegają na biernym rejestrowaniu atomów Radonu, cząstek "alfa" oraz produktów rozpadu Radonu e celu późniejszej analizy w laboratorium. Metody aktywne wykorzystują skomplikowane przyrządy zwane CRM ( Continous Radon Monitor ). Pozwalają one na równoległe pomiary stężeń, a także mających na nie wpływ parametrów atmosferycznych (np.: tempratura lub wilgotność). Pomiary metodami pasywnymi są tańsze i znacznie prostsze, natomiast wykorzystanie CRM często wymaga przeszkolonego operatora i wiąże się z wyższymi kosztami. Otrzymane wyniki są jednak precyzyjniejsze i bardziej wiarygodne.
Jedną z najpopularniejszych metod biernych są pomiary z wykorzystaniem aktywnego węgla. Pojemnik zawierający aktywny węgiel należy otworzyć i umieścić w odpowiednim miejscu. Powietrze zawierające Radon, drogą dyfuzji dostaje się do pojemnika i jest adsorbowane przez aktywny węgiel. Po upływie określonego w instrukcji czasu ekspozycji pojemnik należy zamknąc i odesłać do analizy instytucji przeprowadzającej pomiary.

Aktywny węgiel


Aparatura pomiarowa