To Francuski fizyk Henri Becguerela (1852-1908) był odkrywcą naturalnej promieniotwórczości.  Może wydawać się to dziwne, że coś co jest tak powszechne i wszechotaczające zostało tak niedawno odkryte. Radioaktywność jest bowiem  własnością fizyczną ponad 200 minerałów uranu i toru oraz bardzo wielu pospolitych minerałów, w których skład wchodzi potas. Powszechność naturalnych pierwiastków promieniotwórczych sprawia, że wszystkie skały budujące skorupę ziemską zawierają pewne ich ilości, a co za tym idzie, w każdym miejscu kuli ziemskiej oddzaływuje na nas promieniowanie.