Spis treści
Wstęp
Źródła promieniowania gamma
Przechodzenie promieniowania gamma przez materię
Rejestracja promieniowania gamma
Bibliografia