Higienizacja ścieków

Napromieniowanie wiązka przyspieszonych elektronów może być zastosowane jako metoda higienizacji osadów ściekowych zakażonych drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz pasożytami. Tak uzdatnione osady, jeśli nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich, stanowią doskonały, sanitarnie bezpieczny, nawóz organiczny.
Mogą one być stosowane do nawożenia gleby bezpośrednio po opuszczeniu instalacji, oszczędza się wiec środowisko oraz znaczne tereny niezbędne normalnie do wieloletniego składowania osadów.

Schemat stacji higienizacji ścieków

Źródło

  1. http://www.ichtj.waw.pl/ichtj/market/m-pol/dep_07/hygien.htm