Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów (ŚLCJ), założone wspólnie przez Ministerstwo Edukacji, Polską Akademię Nauk i Polską Agencję Atomistyki, dysponuje cyklotronem ciężkich jonów o K=160, jedynym tego typu urządzeniem nie tylko w Polsce, ale i w Centralnej Europie. Akcelerator dostarcza wiązki jonów pierwiastków gazowych oraz posiadających związki w postaci gazowej, poczynając od boru, a kończąc na argonie. Uzyskiwane energie wiązek mieszczą się w zakresie od 2 do 10 MeV na nukleon, a intensywności sięgają kilkuset pnA. Od chwili uruchomienia cyklotronu w 1994, liczba godzin jego pracy w roku stale wzrastała, osiągając ok. 3000 godzin w roku.

Cyklotron

Cyklotron [1]

Podstawowe parametry cyklotoronu:

Prowadzone eksperymenty

Schemat stanowisk eksperymentalnych [1]

Stanowiska eksperymentalne

Źródło:

  1. http://www.slcj.uw.edu.pl/pl/0.html