Mikrotron

Mikrotronowi metodę przyspieszania elektronów zaproponował Vladimir Iosifovich Veksler w 1944.

Mikrotrony są akceleratorami przeznaczonymi wyłącznie do przyspieszania elektronów. Pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu o budowie zbliżonej do elektromagnesów cyklotronu, elektrony poruszają się po orbitach kołowych, które niezależnie od promienia mają jeden punkt styczny. W obszarze tego punktu umieszczony jest rezonator przyspieszający wysokiej częstotliwości, który przyspiesza elektrony podczas każdego obiegu. Po każdym przejściu orbita elektronów ma większą średnicę. Liczba orbit zazwyczaj nie przekracza 60.

Schemat budowy mikrotronu [3]

Synchronizacja ruchu elektronów w mikrotronie wynika z warunku że czas trwania obiegu po n-tej orbicie powinien odpowiadać całkowitej wielokrotności okresu napięcia przyspieszającego wysokiej częstotliwości.

Mirkotron na Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Niemcy [2]

Źródła

  1. Waldemar Scharf, Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1987, strony 214-223
  2. http://www.kph.uni-mainz.de/B1/
  3. http://www.relativ-kritisch.de/forum/viewtopic.php?t=1261