Strona ta jest efektem mojej wspaniałej przygody z przedmiotem wykładanym przez Pana Prof. Jana Plutę - Metody Fizyki Jądrowej w Środowisku, Przemyśle i Medycynie. Teoretycznie została wykonana jako praca zaliczeniowa (napisać, zaliczyć, zapomnieć), jednakże traktuję ją jako swoiste (acz zapewne nieudolne i dość siermiężne) kompedium wiedzy o meandrach historii promieniotwórczości i chciałbym aktualizować wiadomości na niej zawarte.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z fascynującą historią przemian promieniotwórczych.

Mirosław Szyłak - Szydłowski


Spis Treści:

1.  Kroki milowe na stuletniej drodze zastosowań promieniotwórczości w nauce i technice - krótki przegląd faktograficzny z odnośnikami do notek biograficznych, ciekawostek i informacji dotyczących tuzów nauki o promieniotwórczości

2.   Maria Skłodowska-Curie - rola tej wielkiej uczonej w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości

3.  Polscy uczeni - zarys wkładu, jaki wnieśli nasi rodacy do badań nad promieniotwórczością

4.  Portrety - fotografie i odnośniki do notek biograficznych naukowców, którzy przyczynili się do rozwoju nauki o promieniotwórczości

5.  Źródła - źródła, z których korzystałem tworząc tę stronę