Techniki radiacyjnego utrwalania żywności podobnie jak każda inna metoda posiada zalety i wady.

W efekcie wieloletnich badań prowadzonych nad tym zagadnieniem ustalono, że podstawowymi zaletami konserwacji żywności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego są:

Rys 5 Owoce mango utrwalane dwoma metodami

 
  • czasem jest to jedyna skuteczna metoda dezynsekcji np. larwy ryjkowca Sternochetus mangiferae, żerujące głeboko w pestce mango można zniszczyć tylko promieniowaniem jonizującym [12]

 

Należy także zauważyć, że metoda radiacyjnego utrwalania żywności może mieć niezwykle istotne znaczenie dla krajów Trzeciego Świata (złaszcza strefy tropikalnej). Pozwala ona bowiem na znaczne obniżenie strat żywności, a co za tym idzie likwidacji stref głodu.

Dodatkową zaletą jest fakt, że higienizacja produktów żywnościowych przyczynia się do zmniejszenie liczby zatruć pokarmowych, pozytywnie wpływa na podniesienie poziomu zdrowotności mieszkańców tych krajów.

 

Jednaże technika radiacyjnego utrwalania żywności nie pozbawiona jest też wad. Wśród najbardziej istotnych można wymienić następujące: