Polska jest czołowym na świecie krajem pod względem ilości radiacyjnie higienizowanych ziół i przypraw ziołowych [8]. Pod koniec ubiegłego wieku, w latach 1985 - 1990 został zrealizowany centralny program pod hasłem: "Metody radiacyjne w przemyśle". Wtedy to opracowane zostały techniczne parametry radiacyjnej konserwacji między innymi: cebuli, czosnku, ziemniaków, przypraw, preparatów białkowych, mięsa odzyskiwanego mechanicznie z kości a także paszy dla ryb, drobiu i wybranych grup zwierząt [4].

Ważnym przedsięwzięciem w ramach wspomnianego programu było wybudowanie Stacji Radiacyjnego Utwalania Płodów Rolnych we Włochach niedaleko Warszawy. Jest ona częścią Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Na zlecienie przemysłu rolno - spożywczego rocznie poddaje się tam dziłaniu promieniowania jonizującego około 1 tyś. ton rocznie produktów - przypraw (m. in. lubczyk, tymianek, kminek, cząber), warzyw (papryka czerwona i zielona, seler), świeżych i suszonych grzybów [5].

W Polsce zgodnie z Rozporządeniem Ministra Zdrowia "W sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu" z dnia z dnia 15 stycznia 2003 r., wprowadzenie do obrotu handlowego żywności poddanej naprominiowaniu wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wśród produktów, które można tą techniką higienizować (załacznik 1 wspomnianego Rozporządzenia) znalazły się: ziemniaki, cebula, czosnek, pieczarki, przyprawy, pieczarki suszone i warzywa suszone.

Ponadto produkty spożywcze poddane napromienianiu lub zawierające napromienione składniki, jeżeli mają być wprowadzone do obrotu handlowego muszą zostać wyraźnie oznakowane poprzez umieszczenie napisu: "napromienione" albo "poddane działaniu promieniowania jonizującego". Międzynarodowym znakiem stosowanym do oznaczania produktów poddanych działaniu promieniowania jonizującego jest radura.