Autor:

mgr Małgorzata Rusiniak

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

 

Praca zaliczeniowa z przedmiotu " Metody fizyki jądrowej w środowisku, przemyśle i medycynie" prowadzonego w ramach zajęć dla doktorantów PW przez prof. J. Plutę

rok akademicki 2003/ 2004