Bibliografia.

 
 1. http://kkonserwacja.webpark.pl
 2. www.piwet.pulawy.pl/radiobiologia/irradiacja/
 3. www.nuclear.pl
 4. www.wsse.gorzow.pl/edu1_10.html
 5. http://slimak.sciaga.pl
 6. PTJ VOL. 41 Z.2 1998; S.Ignatowicz Zastosowanie promieniowania jonizującego w rolnictwie, radiacyjna dezynsekcja przechowywanych produktów rolnych
 7. PTJ VOL. 44 Z.2 2001; Dwunasta Międzynarodowa Konferencja Techniki Radiacyjnej
 8. PTJ VOL. 45 Z.4 2002; W. Głuszewski Przyszłość technik radiacyjnych
 9. PTJ VOL. 44 Z.1 2001; A. Krajewski Możliwości zwalczania szkodliwych owadów przy użyciu promieniowania jonizującego.
 10. PTJ VOL. 42 Z.1 1999; E. Możyszek-Korona Mikroflora papryki oraz jej przeżywalność w polu promieniowania gamma
 11. W. Stachowicz K. Malec-Czechowska, A. Dankiewicz Metody wykrywania napromieniowania żywności rozwijane w IChTJ, Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska. [red. nauk. Piotr Urbański], Raporty IChTJ Seria A ISSN1425-7343 2/02
 12. St. Ignatowicz Napromieniowanie żywności jako zabieg kwarantannowy, Krajowe Sympozjum Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska, Kraków 1998
 13. Z, P, Zagórski Sterylizacja radiacyjna, PZWL Warszawa 1981
 14. http://www.iaea.org/icgfi/