Decydujący udział w kosztach związanych konserwowaniem żywności mają wydatki poniesione na wybudowanie obiektów radiacyjnych. Są to sumy rzędu milinów USD. Natomiast późniejsze koszty napromieniowania konkretnych produktów spożywczych są już dużo niższe.

  Długo sądzono, że zastosowanie akceleratora elektronowego będzie bardzo kosztowne. Badania wykazały jednak, iż koszt dezynsekcji 1 tony kukurydzy przy pomocy urządzenia "Dymitron" (wydajność 200 - 400 ton na godzinę) wynosi zaledwie 17 centów amerykańskich, a napromieniownie 1 tony zboża promieniami gamma (źródło kobaltowe) kosztuje 25 centów (dane z 1998 r.) [6].

Koszt radiacyjnego utrwalania innych produktów jest porównywalny i tak na przykład 1 kg [3]:

Na znaczne obniżenie kosztów ma wpływ zastosowanie źródła promieniowania do innych (poza żywnością) produktów np. sprzętu medycznego jednorazowego użytku (igły, strzykawki itp.), kosmetyków.