Zona

 

    „Zona” - 30-kilometrowa strefa wokół Czarnobylskiej EJ utworzona po awarii w 1986 roku.

 

„(...) Obecnie przypomina ona raj, gdzie rośliny i zwierzęta rozwijają się bez ingerencji człowieka.

Tak zwana pierwsza strefa skażona ma ponad 2.500 km2. Ukraińcy nazywają ją „strefą wyobcowania”. Po wybuchu wysiedlono stąd wszystkich mieszkańców. Od południowej, ukraińskiej strony dostępu do niej broni 377 km drutu kolczastego, a także ponad 300 milicjantów.

Milicjanci pilnują, by do strefy nikt nie wchodził, a także, by nie wydostały się z niej zwierzęta. Po północnej, białoruskiej stronie są jedynie słupy graniczne. Drutu nie ma, bo są tam jedynie błota i bagna. Nikt nigdy tam nie mieszkał i zapewne nie będzie mieszkał. (...)

Dla kłusowników strefa to prawdziwy raj. Nic dziwnego, teren ten stał się enklawą, gdzie przyroda rozwija się w całkowitej swobodzie. Zwierzęta szybko zorientowały się, że tu są dla nich idealne warunki. Nasz jedyny problem to wili. Jest ich już za dużo. Zdarza się, że przedostają się poza strefę na tereny zamieszkałe. (...) 

Kilka lat temu w pobliżu Czarnobyla otwarto wolierę aklimatyzacyjną. Wpuszczono dwa żubry, trzy krowy i 26 koni. Jeden żubr zdechł, ale reszta ma się wyśmienicie. Zwierzęta rozmnażają się normalnie. (...) zmian genetycznych wśród zwierząt nie zanotowano. 

Przyroda w strefie skażenia robi duże wrażenie. W kryształowo czystych strumykach pływają małe i wielkie ryby, żyją tu wszystkie właściwe dla Polesia gatunki ptaków i zwierząt. O tym, że wydarzyła się tu tragedia , gdzie niegdzie przypominają resztki drzew, które "umarły" bezpośrednio po wybuchu. Al wokół nich uparcie pną się w górę nowe rośliny.

Przyrodzie nic tu nie zagraża, oprócz (...) pożarów. W 1992 r. strefa nie miała jeszcze własnej straży pożarnej. Wtedy płonęło 17000 hektarów łąk i lasów. (...)

W strefie skażenia o tragedii, która wydarzyła się w Czarnobylu w 1986 roku, przypominają resztki martwego lasu i przegniłe wiejskie chaty. (...)

Na terenie elektrowni budowane są dwie fabryki, gdzie będą utylizowane napromieniowane materiały. (...)” [PAP 25.04.2000]

 

Obecnie wydzielona wokół Elektrowni strefa służy naukowcom z różnych krajów do badania wpływu podwyższonego promieniowania na organizmy żywe.

Patrz min:

http://www.chernobyl.info/en/Facts/Lessons/LessonsScience 

http://acc.ic-chernobyl.kiev.ua/ 

http://acc.ic-chernobyl.kiev.ua/e.htm 

http://www.reliefweb.int/ocha_ol/programs/response/cherno/ 

 

Wstecz                                  Strona główna