Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu

 

Decyzję wybudowania Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu podjęto w 1966 r.
Zlokalizowano ją nad Prypecią, 16 km na północny-zachód od Czarnobyla (ok. 80 km na północ od Kijowa).
Planowano uruchomić sześć bloków wyposażonych w reaktory RBMK-1000 o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. Pierwszy blok przekazano do eksploatacji we wrześniu 1977 r., drugi – w grudniu 1978 r., trzeci – w 1981 r., czwarty - w grudniu 1983 r. Rozruch piątego bloku był planowany na jesień 1986 r., jednak po awarii IV bloku zaniechano budowy zarówno V, jak i VI bloku. Nad zniszczonym reaktorem wybudowano sarkofag. Po pożarze w 1991 r. zamknięto blok II. EJ Czarnobyl ostatecznie zlikwidowano, zamykając w grudniu 2000 r. blok III.

Kilka kilometrów od Elektrowni wybudowano dla jej pracowników i ich rodzin specjalne miasteczko - Pripiat'. Wytyczanie miasta rozpoczęło się 4 lutego 1970 roku. Szesnaście lat później miasto noszące to samo imię, co przepływająca obok rzeka, zajmowało 5,7 km2 , a w pięciu dzielnicach w pięcio- i jedenastopiętrowych blokach mieszkało 49 000 osób; ich średni wiek wynosił 26 lat. Docelowo, po uruchomieniu V i VI bloku, miało tam zamieszkać 80 000 osób [5].

 Położenie Czarnobyla
Położenie Czarnobyla [8]

 

Pripiat
Pripiat. W oddali EJ Czarnobyl [9].

 

Wstecz                                  Strona główna