Zastosowanie
izotopów promieniotwórczych
w medycynie

autor: Kasia Malinowska

  Strona ta została wykonana w ramach przedmiotu:

Metody i techniki jądrowe
prowadzonego przez:
prof. dr hab. Jana Plutę
na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2002/2003.

  Następna