Krzysztof Kłos Detektory półprzewodnikowe w eksperymentach fizycznych - na przykładzie eksperymentu ALICE