Co to jest Large Hadron Collider (LHC)

Cel eksperymentu ALICE

Detektor ALICE

Pó³przewodnikowe detektory w ALICE - ITS

Przypisy