1. Koło Naukowe fizyków "CAMAC" http://camac.if.pw.edu.pl/pl/alice_star/alice1.html#

2.."Miesięcznik PW" 11/2000 http://www.pw.edu.pl/miesiecz/2000/11/bipw018.html

3. Piotr Szarwas "BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DETEKTORÓW MIKROPASKOWYCH
I OCENA MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DETEKTORZE ITS/SSD W
EKSPERYMENCIE ALICE"

4. Yiota Foka for the ALICE collaboration "Outreach Activities in ALICE" - prezentacja w ppt

5. "ALICE Silicon Pixel Detector (SPD)" G. Stefanini/CERN-EP prezentacja w ppt

http://www.pd.infn.it/spd/noprot/slides/stefanini-16-nov-01/index_files/frame.htm

6. The ALICE Collaboration, Technical Proposal, CERN/LHCC 95-71

7. P.Chochula EP/AIT "Naming and Numbering Convention for the ALICE Silicon Pixel Detector"

8. mgr inż. P.Bratek, K.Podobiński, W.Delekta,G.Rajnert, G.Wójtowicz: http://scalak.elektro.agh.edu.pl/students/tutorial2/roz1.html

9. "ALICE - Technical Design Report of the Inner Tracking System (ITS)" 18 VI 1999

10. The ALICE Collaboration, Inner Tracking System – ALICE Technical Design Report,
CERN/LHCC 99-12

11. L. Hebrand, J.P.Blonde, C.Colladani, ALICE128C Technical Report, LEPSI-09-02-1997