Inner Tracking System(ITS)

   ITS składa się z 6 cylindrycznych warstw detektorów półprzewodnikowych. Liczba i pozycja warstw została zoptymalizowana pod kątem efektywnego śledzenia  cząstek z wysoką rozdzielczoścą przestrzenną. W szczególności zewnętrzna średnica jest zdeterminowana przez zgodność z TPC, natomiast wewnętrzne rozmiary są minimalne, pasujące do promienia rurki, którą rozchodzą się wiązki. Detektory półprzewodnikowe zapewniają wysoką rozdzielczość i wysoką precyzję determinowania położenia przestrzennego cząstek. Dla określenia rodzaju detekowanej cząstki i toru jej ruchu konieczne są przynajmniej trzy próbki pomiarowe na ślad, więc w detektorze muszą się znaleźć przynajmniej 4 warstwy mierzące dE/dx.

Warstwa
Typ
r(cm)
±z(cm)
Powierzchnia(m2)
Drabinki
Drabinki/deszczółki
Detektorów/Drabinke
Całkowita ilość kanałów
1
pixel(SPD)
4
16.5
0.09
80
4
1
5 242 880

2

pixel(SPD)
7
16.5
0.18
160
4
1
10 485 760
3
drift(SDD)
14.9
22.2
0.42
14
-
6
43 008
4
drift(SDD)
23.8
29.7
0.89
22
-
8
90 112
5
strip(SSD)
39.1
45.1
2.28
34
-
23
1 201 152
6
strip(SSD)
43.6
50.8
2.88
38
-
26
1 517 568
Całkowita powierzchnia = 6.74 m2

 Tabela 2 Wymiary detektorów ITS (aktywna powierzchnia) [9]

 

Parametr
 
Silicon Pixel
Silicon Drift
Silicon Strip
Objętościowa precyzja rφ
µm
12
38
20
Objętościowa precyzja z
µm
70
28
830
Dwuśladowa rozdzelczość rφ
µm
100
200
300
Dwuśladowa rozdzielczość z
µm
600
600
2400
Rozmiar komórki
µm2
50x300
150x300
95x40 000
Obszar aktywny na moduł
mm2
13.8x82
72.5x75.3
73x40
Kanałów sczytujących na moduł
 
65 536
2x256
2x768
Całkowita liczba modułów
 
240
260
1770
Całkowita liczba modułów sczytujących
k
15 729
133
2719
Całkowita liczba komórek
M
15.7
34
2.7
Średnia zajmowana objętość(wewnętrzna warstwa)
%
1.5
2.5
4
Średnia zajmowana objętość(zewnętrzna warstwa)
%
0.4
1.0
3.3
Ilość mocy rozpraszanej przez wszystkie czujniki danej warstwy
W
1500-2000
510
1100
Moc rozpraszana przez końcówki
W
-
410
1500

Tabela 3 Parametry różnych typów detektorów. Moduł reprezentuje pojedynczy chip detektora [9]

 

        Z powodu wysokiej gęstości cząstek, dochodzącej do 90 cm-2, cztery najbardziej wewnętrzne warstwy (r<24 cm) muszą być tak naprawdę dwuwymiarowymi urządzeniami. Z tego powodu zdecydowano się zastosować detektory półprzewodnikowe: silicon pixel detector(SPD) i silicon drift detector(SDD). Detektory i elektronika będzie podtrzymywana przez lekkie i wytrzymałe struktury z włókien węglowych. Dwie zewnętrzne warstwy o promieniu 45 cm, gdzie gęstość cząstek spada poniżej 1 cm-2 zostaną wyposażone w dwustronne silicon strip detector(SDD). Z wyjątkiem dwóch wewnętrznych warstw detektorów pixelowych(SPD) wszystkie inne warstwy zostaną wyposażone w analogowe zczytywanie sygnałów dla identyfikacji cząstek poprzez pomiary rozkładu energii dE/dx w nierelatywistycznym zakresie, co zapewni ITS-owi zdolność funkcjonowania jako spektrometru cząstek o małym pędzie.  

Rys. 1 Silicon Pixel Detectors (widok z przodu)

Rys. 2 Silicon Pixel Detectors (widok z boku)

Rys. 3 Silicon Drift Detectors (widok z przodu)

Rys. 4 Silicon Drift Detectors (widok z boku)

Rys. 5 Silicon Strip Detectors (widok z przodu)

Rys. 6 Silicon Strip Detectors (widok z boku)