Algorytmy i programy modelowania komputerowego procesu propagacji promieniowania w materii i rejestracji promieniowania.