Logo Wydziału Fizyki

Algorytmy i programy modelowania komputerowego procesu propagacji promieniowania w materii i rejestracji promieniowania.

Logo Politechniki WarszawskiejAutor: Konrad Klimaszewski klimasz@if.pw.edu.pl

Prezentacja ta powstała w ramach przedmiotu: "Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie" w roku akdemickim 2002/2003.

Przedmiot ten prowadzi prof. dr hab. Jan Pluta dla studentów czwartego roku Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej