Fizyka w Geant4

Poniżej przedstawiona jest lista wybranych efektów fizycznych zawartych w Geant4. Szczegółowe informacje o modelach implementujących te i inne efekty czytelnik odnajdzie w [5].

  1. rozpady cząstek
  2. oddziaływania elektromagnetyczne
  3. procesy nisko energetyczne - uwzględniane poniżej zakresu energii dla modeli elektromagnetycznych
  4. fotony optyczne
  5. oddziaływania hadronów