Praca zaliczeniowa z przedmiotu:

 

 

METODY I TECHNIKI JĄDROWE W ŚRODOWISKU, PRZEMYŚLE I MEDYCYNIE

 

 

 

Temat:

Szczegółowa prezentacja wybranego typu detektora promieniowania (budowa, zasada działania, zastosowania) - detektor scyntylacyjny

 

 

 

 

 

Opracował:

Tomasz Bieniek

 

(rok akademicki 2003/2004)