mgr inż. Tomasz Bieniek

Obecnie jestem na studiach doktoranckich w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Studia magisterskie skończyłem także w IMIO na WEiTI PW.

Moje główne zainteresowania ("zawodowe") to mikroelektronika, wytwarzanie ultracienkich warstw dielektrycznych (głównie tlenków krzemu, tlenko-azotków krzemu i azotków krzemu), procesy plazmowe dla potrzeb technologii CMOS - VLSI.

 

 

Rys. 1 To JA w specjalistycznym laboratorium mikroelektronicznym typu clean-room

 

Poniżej zaprezentuje kilka zdjęć z mojej ostatniej wyprawy do Berlina, a dokładnie do ośrodka BESSY w którym to można podziwiać, jeden z niewielu w Europie, synchrotron...!!!

W BESSY miałem okazje pracować przez kilka dni podczas mojego pobytu w Brandenburg Technical University of Cottbus in Germany. Brałem tam udział w specjalnym szkoleniu na temat pomiarów metodą XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), oraz zastosowaniu tych pomiarów na potrzeby mikroelektroniki. Dodatkowo wykonywałem takie pomiary zarówno w BTU jak i w BESSY.

(Dodam tylko, dla informacji prowadzącego przedmiot Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie, że szkolenie to odbyło się między 1 a 23 grudnia 2003r....)

Więcej na temat BESSY można dowiedzieć się ode mnie lub z www.bessy.de.

Rys.2 Synchrotron (a właściwie cały instytut BESSY) znajduję się w Berlinie przy ulicy Alberta Einstein'a...!!!

 

Rys. 3 Cały budynek w którym mieści się synchrotron jest okrągły, średnica mniejszego okręgu to 96 m, średnica dużego okręgu (storage ring) to 240 m, średnica całego budynku jest jeszcze większa...

 

Rys. 4 Widok "z lotu ptaka" na BESSY

 

Rys. 5 Tablica informacyjna przed głównym wejściem do ośrodka

 

Rys. 6 Zakres promieniowania jakie możemy "wyprodukować" w synchrotronie...

 

Rys. 7 A to JA w środku...

 

Rys. 8 I tutaj też...

 

Rys. 9 Ekran z najważniejszymi informacjami o pracy synchrotronu takimi jak: prąd wiązki czy czas życia wiązki....

 

Rys. 10 Podział BESSY na sektory różnych dziedzin nauki...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11 "Schemat" synchrotronu....oraz podstawowe parametry...