Praca zaliczeniowa z przedmiotu:
„Metody fizyki jądrowej w środowisku, przemyśle i medycynie”

pt.:

 

Prowadzący: prof. Jan Pluta

Wykonali:

Anna Antolak

Grzegorz Cieślak

Tomasz Borowski

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Rok akademicki 2003/2004