9 grudnia 2002r, odwiedzamy 
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
Adres: 
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa,  tel: 8-222-123,
  http://www.slcj.uw.edu.pl/index_pl.html
 
Kliknij ikonę fotografii. Rozmiary zdjęć odpowiadają rozdzielczości ekranu (1024 x 768) pikseli.
Rozszerz okno na cały ekran klikając kwadracik w prawym, górnym rogu, by widzieć całą szerokość zdjęcia.
Kliknij ikonę fotografii.

<==( Już jesteśmy. Witają nas profesorowie: Jan Kownacki i Tomasz Czosnyka
Oglądamy krótkie filmy, a po chwili jesteśmy już w hali cyklotronu. Prof. Czosnyka wprowadza nas w tajemnice jego budowy, działania oraz zastosowania w fizyce i technice)==>

Oto cyklotron w całej okazałości. Jedyne tego typu urządzenie w Polsce i w krajach Europy wschodniej; przyspiesza jony od Boru (38MeV) do Argonu włącznie (172MeV) . Służy zarówno do badań z dziedziny fizyki jądrowej jak i z zakresu fizyki ciała stałego oraz do celów aplikacyjnych.

<==( Ten klucz ani nie jest namalowany ani nie wisi w powietrzu - przywarł z ogromną siłą do ścianki elektromagnesu, tak silne tu pole magnetyczne. Na wstępie zostaliśmy ostrzeżeni, że przebywanie tu z kartą magnetyczną albo mechanicznym zegarkiem, może się zakończyć ich uszkodzeniem.

<==( Tędy wyprowadzana jest wiązka jonów z cyklotronu. Jony poruszają się w rurze gdzie panuje wysoka próżnia, ok 10-6 Tr, zaś na zewnątrz zainstalowany jest układ magnesów tworzący tzw. soczewkę kwadrupolową, do ogniskowania wiązki  )==>

<==( Oto cyklotron od strony wyprowadzenia wiązki.

Tu widać więcej szczegółów:  magnesy kwadrupolowe znane nam już, ale także układy do monitorowania i pozycjonowania wiązki, kontroli stanu próżni w jonowodzie itd. )==> 

<==( Podążamy dalej traktem wiązki jonów. Ten czerwony magnes skierowuje jony do wybranych kanałów z zależności od potrzeb. Na przykład "trakt-A" prowadzi jony do komory produkcji radioizotopów. Widzimy magnes dipolowy do zmiany kierunku wiązki i kwadrupolowy, do jej ogniskowania)==>

<==( Przechodzimy do hali pomiarowej. Prof Kownacki mówi o realizowanych tu eksperymentach.
Soczewki kwadrupolowe w końcowej części jonowodów skupiają wiązki na tarczach dwóch eksperymentów fizycznych. )==>

<==( Pierwszy - "Ozyrys" - układ pomiarowy, to spektrometr fotonów o bardzo dobrej rozdzielczości. 
drugi - "Janosik" to układ wielu detektorów do badań gigantycznych rezonansów dipolowych. W tej czerwonej osłonie mieści się ogromny detektor scyntylacyjny  )==>

<==( Z góry możemy zobaczyć rozgałęzienie wiązki jonów i oba eksperymenty. Wyraźnie widać, że wielki detektor scyntylacyjny "Janosika" może obracać się względem punktu reakcji.

Słuchamy z zainteresowaniem. )==> 

Jesteśmy na galerii skąd można objąć wzrokiem kilka stanowisk pomiarowych. Prof. Kownacki przedstawia nam idee poszczególnych eksperymentów. 

Na koniec proszę o pamiątkowe zdjęcie . Ta pozowana fotografia zupełnie nie oddaje atmosfery zaangażowania związanego z realizacja eksperymentów fizycznych.   

Serdecznie dziękujemy, życzymy ciekawych wyników i ... do zobaczenia w przyszłosci.  (zdjęcia i tekst. JP)