16 grudnia 2002r, odwiedzamy 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Adres: ul. Wawelska 15, 00-973 Warszawa,  tel. 608 71 40,  fax  659 87 74 

Kliknij ikonę fotografii. Rozmiary zdjęć odpowiadają rozdzielczości ekranu (1024 x 768) pikseli.
Rozszerz okno na cały ekran klikając kwadracik w prawym, górnym rogu, by widzieć całą szerokość zdjęcia.
Kliknij ikonę fotografii.

<==( To właśnie ten Instytut założony został staraniem naszej słynnej rodaczki - Marii Skłodowskiej-Curie.

O godz. 10:15 zbieramy się w korytarzu na parterze obok rzeźby przedstawiającej głowę założycielki tego Instytutu. )==>

<==( Pani Anna Zygmuntowicz - absolwentka Wydziału Fizyki UW - specjalizacji: fizyka medyczna, prowadzi dla nas wykład z podstaw radiobiologii i radioterapii oraz o pracach i zabiegach prowadzonych w Zakładzie Teleradioterapii Instytutu. )==>

<==( Staramy się zachować dokumentację z wykładu. Materiały te będą użyteczne przy opracowywaniu zadań zaliczeniowych dotyczących zastosowań promieniowania jądrowego w medycynie. Materiały są do wykorzystania w postaci plików: *.jpg )==> 

<==( Te maski służą do unieruchamiania pacjenta w czasie zabiegu radioterapii. Dzięki zaznaczonym na nich (podczas symulacji) liniom laserowym, punktom centrowania i granicom pól promieniowania pacjent każdego dnia jest napromieniany tak samo, w sposób zaakceptowany przez lekarza. )==>

<==( To jest tomograf komputerowy, umożliwiający przeprowadzenie badań diagnostycznych (np. określenie położenia nowotworu). Dzięki tomografii uzyskuje się również szczegółowe informacje o położeniu narządów, tkanek... oraz o przestrzennym rozkładzie gęstości w ciele pacjenta. Są to niezbędne dane do zaplanowania późniejszego naświetlania terapeutycznego. )==>

<==( Pokój fizyków - to tu znajduje się system do planowania leczenia, do którego zostaje przesłana tomografia; lekarz wrysowuje zmianę, która ma być napromieniana oraz narządy krytyczne, które należy jak najskuteczniej ochronić; fizycy wykonują plan leczenia, wybierając optymalny sposób napromieniania: technikę, rodzaj (fotony ,elektrony) i energię promieniowania, ilość i kierunki wiązek  Słuchamy z uwagą.)==>

<==( To proste urządzenie pozwala przymocować osłony do tacy, tak aby przesłaniały określony (na mapie) fragment pola; zdjęcie z prawej to "kuchnia", gdzie dla danego pacjenta wylewa się indywidualne absorbenty-osłony, ze stopu Wooda, które uchronią zdrowe tkanki przy naświetlaniu. )==>

<==( Tu jest cały zestaw osłon przygotowanych dla poszczególnych pacjentów.

 Zdjęcie z prawej - za tymi drzwiami odbywa się naświetlanie promieniowaniem gamma z izotopu 60Co. )==>

<==( Izotop kobaltu, emituje promieniowanie gamma o energii nieco większej niż 1MeV. 
Ta maska na
zdjęciu z prawej znajduje się w miejscu ułożenia pacjenta w czasie naświetlania. Niektóre z parametrów ustawia się wprost na głowicy aparatu. )==>

<==( Pacjentów najczęściej napromienia się z kilku kierunków, aby skumulować jak najbardziej jednorodną, wysoką dawkę w obszarze nowotworu, a równocześnie jak najmniejszą dawką objąć tkanki zdrowe . )==>

<==( Naświetlanie i jego weryfikacja (zdjęcia sprawdzające, dozymetria in vivo) są ostatnimi elementami pracy w procesie radioterapii. Wcześniej wykonuje się całą serie pomiarów dozymetrycznych, analiz i testów. Fantom widoczny na zdjęciu z lewej strony umożliwia mierzenie rozkładów dawek w wodzie, która jest dobrym przybliżeniem ciała człowieka.
Zdjęcie z prawej - stanowisko kontroli naświetlania.)==>
<==( Za tymi drzwiami mieści się akcelerator, który generuje fotony (6MV i 15MV) i elektrony (6,9,12,15,18,21 MeV). Wybór energii elektronów ma na celu optymalne dobranie zasięgu elektronów do głębokości , na jakiej znajduje się zmiana nowotworowa. Wchodzimy do środka i słuchamy objaśnień naszej Pani Przewodnik. )==>
Opuszczamy pomieszczenie akceleratora zamykane ogromnymi i ciężkimi drzwiami chroniącymi zewnętrze bunkra przed promieniowaniem. Zobaczyliśmy jak wielką rolę odgrywają fizycy medyczni w procesie walki z nowotworami. Pacjent zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że trwające niekiedy po kilka minut zabiegi poprzedzone są ogromną ilością pracy, której celem jest uzyskanie maksymalnej skuteczności zabiegu i zmniejszenie do minimum ubocznych skutków napromieniania.

 Dziękujemy za umożliwienie nam tej wizyty. Promieniowanie jądrowe, którego na ogół ludzie tak się obawiają, przynosi tu zdrowie w najcięższych i najtrudniejszych do wyleczenia przypadkach.       (zdjęcia i tekst. JP)