Widok z góry na istniejące jednostki w Świerku Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska


Informacje o IPJ Grupa AZA Wrażenia z wizyty KontaktyStrona została wykonana w ramach przedmiotu
Fizyka Jądrowa w Środowisku, Przemyśle i Medycynie
prowadzonego przez prof.dr.hab. Jana Plutę
Izabela Kosińska. Studentka pierwszego roku studiów doktoranckich. Luty 2004Obecnie istniejące jednostki w Świerku:


Instytut Problemów Jądrowych Instytut Energii Atomowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM Zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

(c) Izabela Kosińska