Praca wykonana w ramach zajęć z przedmiotu:
Metody Fizyki Jądrowej w Środowisku Przemyśle i Medycynie.

 

Temat pracy:

Militarne zastosowania energii jądrowejprace wykonał:
inż. Robert Grzesiczak
Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych.
Prowadzący przedmiot:
prof. nzw. dr hab. Jan Pluta.