Metody Fizyki Jądrowej w Środowisku, Przemyśle i Medycynie
wykład dla doktorantów PW, rok ak. 2003/2004