Spis wykładów 

1. Jądro atomowe

2. Propagacja promieniowania jądrowego w ośrodku materialnym

3. Źródła promieniotwórcze

4. Wiązki cząstek

=============

Literatura