Modelowanie Modelowanie procesu pomiaru - Instrukcja wykonania ćwiczenia

 

  1. Zapoznaj się z zasadą działania Tablicy Galtona podaną w punkcie:
    " Tablica Galtona - co to jest i do czego służy ? "

  2. Przed rozpoczęciem modelowania komputerowego zapoznaj się z opisem procesów statystycznych realizowanych przy wykonywaniu pomiarów oraz z metodami analizy wyników uzyskiwanych w procesie modelowania. Informacje te zawiera opis: "Tablica Galtona" znajdujący się w "Laboratorium Fizyki I" Instytutu Fizyki PW. Opracowanie to dostępne jest także przez Internet. Plik gal-doc.zip  możesz ściągnąć na dysk swego komputera. Znajdziesz tam szczegółowe informacje potrzebne do wykonania ćwiczenia i opracowania wyników pomiarów.  Krótko - co jest treścią ćwiczenia podaje następny punkt

  3. Ćwiczenie składa się z dwóch części: opisu jakościowego i analizy ilościowej.
    • Opis jakościowy wymaga obserwacji przebiegu procesu pomiaru i zaobserwowania relacji pomiędzy różnymi elementami jego rozwoju. Następnie odpowiedz wyczerpująco na ok 20 pytań dotyczących zarówno pojedynczego pomiaru jak i serii wykonanych pomiarów.
    • Analiza ilościowa wymaga wykonania szeregu obliczeń w oparciu o uzyskany w rezulacie modelowania materiał doświadczalny. Będziesz miał(a) możliwości zmieniać w szerokim zakresie warunki modelowania pomiarów; będzie też możliwe dopasowani e trzech podstawowych rozkładów statystycznych (dwumianowego, Gaussa, Poissona) do uzyskanych przez Ciebie wyników. Wyniki te będzie można zapisać na dysku w celu kontynuowania analizy danych np. z użyciem program "Excel". Konkretne zadania znajdziesz w i nstrukcji do ćwiczenia, wspomnianej wyżej.

  4. Opracowanie ćwiczenia powinno zawierać odpowiedzi na pytania dotyczące opisu jakościowego a także wyniki obliczeń, wykresy i tablice oraz wnioski własne dotyczące analizy ilościowej. Więcej na ten temat znajdziesz w ściągniętej instrukcji.
Teraz możesz przystąpić do modelowania wykorzystując aplikację TG2003ED .

Jeśli masz pytania - wyślij mi je pocztą elektroniczną: pluta@if.pw.edu.pl .
Godziny moich konsultacji dla studentów znajdziesz w rubryce: Zajęcia dydaktyczne.