FIZYKA dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
kierunek Elektroradiologia, (studia dzienne) rok akademicki 2009/10